Παρακολούθηση
Germán Corrales Madueño
Germán Corrales Madueño
Keysight Technologies Laboratories Denmark
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seaweb.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessment of LTE wireless access for monitoring of energy distribution in the smart grid
GC Madueño, JJ Nielsen, DM Kim, NK Pratas, Č Stefanović, P Popovski
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (3), 675-688, 2016
812016
An empirical NB-IoT power consumption model for battery lifetime estimation
M Lauridsen, R Krigslund, M Rohr, G Madueno
2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2018
722018
What can wireless cellular technologies do about the upcoming smart metering traffic?
JJ Nielsen, GC Madueño, NK Pratas, RB Sørensen, C Stefanovic, ...
IEEE Communications Magazine 53 (9), 41-47, 2015
712015
Reliable and efficient access for alarm-initiated and regular M2M traffic in IEEE 802.11 ah systems
GC Madueno, Č Stefanović, P Popovski
IEEE Internet of Things Journal 3 (5), 673-682, 2015
602015
Efficient LTE access with collision resolution for massive M2M communications
GC Madueno, Č Stefanović, P Popovski
2014 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 1433-1438, 2014
562014
Reliable reporting for massive M2M communications with periodic resource pooling
GC Madueno, Č Stefanović, P Popovski
Ieee wireless communications letters 3 (4), 429-432, 2014
522014
Massive M2M access with reliability guarantees in LTE systems
GC Madueno, NK Pratas, Č Stefanović, P Popovski
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 2997-3002, 2015
492015
Reengineering GSM/GPRS towards a dedicated network for massive smart metering
GC Madueno, Č Stefanović, P Popovski
2014 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2014
322014
A tractable model of the LTE access reservation procedure for machine-type communications
JJ Nielsen, DM Kim, GC Madueno, NK Pratas, P Popovski
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
262015
An end-to-end testing ecosystem for 5G
AF Cattoni, GC Madueño, M Dieudonne, P Merino, AD Zayas, A Salmeron, ...
2016 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 307-312, 2016
212016
Random access for machine-type communication based on bloom filtering
NK Pratas, C Stefanovic, GC Madueno, P Popovski
2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-7, 2016
192016
How many smart meters can be deployed in a GSM cell?
GC Madueno, Č Stefanović, P Popovski
2013 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), 1263-1268, 2013
182013
An end-to-end testing ecosystem for 5G the TRIANGLE testing house test bed
AF Cattoni, GC Madueño, M Dieudonne, P Merino, AD Zayas, A Salmeron, ...
Journal of Green Engineering 6 (3), 285-316, 2016
62016
Modelling and Experimental Validation for Battery Lifetime Estimation in NB-IoT and LTE-M
A Sørensen, H Wang, MJ Remy, N Kjettrup, RB Sørensen, JJ Nielsen, ...
IEEE Internet of Things Journal, 2022
22022
Protocol coding for reliable wireless bits under jamming: Concept and experimental validation
P Popovski, GC Madueño, LC Gimenez, LL Sánchez, NC Gjerrild
2011-MILCOM 2011 Military Communications Conference, 113-118, 2011
22011
A Modelling and Experimental Framework for Battery Lifetime Estimation in NB-IoT and LTE-M
A Sørensen, H Wang, MJ Remy, N Kjettrup, RB Sørensen, JJ Nielsen, ...
arXiv preprint arXiv:2106.13286, 2021
12021
Power Measurement Framework for LPWAN IoT
H Wang, A Sørensen, M Remy, N Kjettrup, JJ Nielsen, GC Madueño
Wireless Networks and Industrial IoT, 105-129, 2021
12021
Impact of Network Scenarios on Quality of Experience using TRIANGLE Testbed
H Wang, GC Madueño, M Rohr, M Dieudonne, CC Angelat, PAR Hierro, ...
2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 1-5, 2019
12019
Cellular 5G access for massive internet of things
GC Madueño, N Pratas, C Stefanovic, P Popovski
Key Technologies for 5G Wireless Systems, 380-391, 2017
12017
Triangle: 5G Applications and Devices Benchmarking
AD Zayas, A Salmerón, P Merino, AF Cattoni, GC Madueno, M Diedonne, ...
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20