Παρακολούθηση
Fabio Crestani
Fabio Crestani
Faculty of Informatics, Universitá della Svizzera Italiana (USI), Lugano, Switzerland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usi.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Like it or not: A survey of twitter sentiment analysis methods
A Giachanou, F Crestani
ACM Computing Surveys (CSUR) 49 (2), 1-41, 2016
6892016
Application of spreading activation techniques in information retrieval
F Crestani
Artificial Intelligence Review 11, 453-482, 1997
6721997
“Is this document relevant?… probably” a survey of probabilistic models in information retrieval
F Crestani, M Lalmas, CJ Van Rijsbergen, I Campbell
ACM Computing Surveys (CSUR) 30 (4), 528-552, 1998
3631998
A test collection for research on depression and language use
DE Losada, F Crestani
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2016
3142016
Asking clarifying questions in open-domain information-seeking conversations
M Aliannejadi, H Zamani, F Crestani, WB Croft
Proceedings of the 42nd international acm sigir conference on research and …, 2019
3012019
eRISK 2017: CLEF lab on early risk prediction on the internet: experimental foundations
DE Losada, F Crestani, J Parapar
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 8th …, 2017
2272017
Overview of erisk 2019 early risk prediction on the internet
DE Losada, F Crestani, J Parapar
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 10th …, 2019
2002019
Overview of eRisk: early risk prediction on the internet
DE Losada, F Crestani, J Parapar
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
1882018
Effective search results summary size and device screen size: Is there a relationship?
S Sweeney, F Crestani
Information processing & management 42 (4), 1056-1074, 2006
1572006
Searching the web by constrained spreading activation
F Crestani, PL Lee
Information Processing & Management 36 (4), 585-605, 2000
1472000
Leveraging emotional signals for credibility detection
A Giachanou, P Rosso, F Crestani
Proceedings of the 42nd international ACM SIGIR conference on research and …, 2019
1452019
Overview of the International Sexual Predator Identification Competition at PAN-2012.
G Inches, F Crestani
CLEF (Online working notes/labs/workshop) 30, 2012
1422012
Soft Computing in Information Retrieval: techniques and applications
F Crestani, G Pasi
Springer Science & Business Media, 2000
1232000
Building user profiles from topic models for personalised search
M Harvey, F Crestani, MJ Carman
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
1182013
Information retrieval by logical imaging
F Crestani, CJ van Rijsbergen
Journal of Documentation 51 (1), 3-17, 1995
1171995
Automatic authoring and construction of hypermedia for information retrieval
M Agosti, M Melucci, F Crestani
Multimedia Systems 3, 15-24, 1995
1121995
Methods for ranking information retrieval systems without relevance judgments
S Wu, F Crestani
Proceedings of the 2003 ACM symposium on Applied computing, 811-816, 2003
1082003
Personalized context-aware point of interest recommendation
M Aliannejadi, F Crestani
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 36 (4), 1-28, 2018
992018
Proximity-based opinion retrieval
S Gerani, MJ Carman, F Crestani
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
922010
Soft information retrieval: Applications of fuzzy set theory and neural networks
F Crestani, G Pasi
Neuro-Fuzzy Techniques for Intelligent Information Systems, 287-315, 1999
901999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20