Παρακολούθηση
Emil Stanev
Emil Stanev
Professor for Coastal Oceanography, HZG
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hzg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seamless cross-scale modeling with SCHISM
YJ Zhang, F Ye, EV Stanev, S Grashorn
Ocean Modelling 102, 64-81, 2016
4612016
Investigating hypoxia in aquatic environments: diverse approaches to addressing a complex phenomenon
J Friedrich, F Janssen, D Aleynik, HW Bange, N Boltacheva, MN Çagatay, ...
Biogeosciences 11 (4), 1215-1259, 2014
2152014
A seasonal model of the Mediterranean Sea general circulation
V Roussenov, E Stanev, V Artale, N Pinardi
Journal of Geophysical Research: Oceans 100 (C7), 13515-13538, 1995
2071995
On the mechanisms of the Black Sea circulation
EV Stanev
Earth-Science Reviews 28 (4), 285-319, 1990
1951990
Modeling the Mediterranean Sea interannual variability during 1961–2000: focus on the Eastern Mediterranean Transient
J Beuvier, F Sevault, M Herrmann, H Kontoyiannis, W Ludwig, M Rixen, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 115 (C8), 2010
1882010
Rim current and coastal eddy mechanisms in an eddy-resolving Black Sea general circulation model
JV Staneva, DE Dietrich, EV Stanev, MJ Bowman
Journal of Marine Systems 31 (1-3), 137-157, 2001
1802001
Regional sea level response to global climatic change: Black Sea examples
EV Stanev, EL Peneva
Global and Planetary Change 32 (1), 33-47, 2001
1732001
Black sea dynamics
EV Stanev
Oceanography 18 (2), 56-75, 2005
1452005
Altimetry for the future: Building on 25 years of progress
S Abdalla, AA Kolahchi, M Ablain, S Adusumilli, SA Bhowmick, ...
Advances in Space Research 68 (2), 319-363, 2021
1382021
Oceanic response to atmospheric forcing derived from different climatic data sets. Intercomparison study for the Black Sea
JV Staneva, EV Stanev
Oceanologica Acta 21 (3), 393-417, 1998
1381998
Numerical simulation of the interannual variability of the Mediterranean Sea upper ocean circulation
N Pinardi, G Korres, A Lascaratos, V Roussenov, E Stanev
Geophysical Research Letters 24 (4), 425-428, 1997
1321997
Modelling the Danube-influenced north-western continental shelf of the Black Sea. II: Ecosystem response to changes in nutrient delivery by the Danube River after its damming …
C Lancelot, J Staneva, D Van Eeckhout, JM Beckers, E Stanev
Estuarine, Coastal and Shelf Science 54 (3), 473-499, 2002
1182002
Sea level variations and their dependency on meteorological and hydrological forcing: Analysis of altimeter and surface data for the Black Sea
EV Stanev, PY Le Traon, EL Peneva
Journal of Geophysical Research: Oceans 105 (C7), 17203-17216, 2000
1152000
On the circulation in the East Frisian Wadden Sea: numerical modeling and data analysis
EV Stanev, JO Wolff, H Burchard, K Bolding, G Flöser
Ocean Dynamics 53, 27-51, 2003
1132003
Changes in the oceanography of the Mediterranean Sea and their link to climate variability
MN Tsimplis, V Zervakis, SA Josey, EL Peneva, MV Struglia, EV Stanev, ...
Developments in Earth and Environmental Sciences 4, 227-282, 2006
1072006
Hydrodynamics and sediment dynamics in the German Bight. A focus on observations and numerical modelling in the East Frisian Wadden Sea
J Staneva, EV Stanev, JO Wolff, TH Badewien, R Reuter, B Flemming, ...
Continental Shelf Research 29 (1), 302-319, 2009
1052009
Circulation of the Mediterranean Sea and its variability
K Schroeder, J Garcìa-Lafuente, SA Josey, V Artale, BB Nardelli, ...
The climate of the Mediterranean region 187, 2012
962012
The coastal observing system for northern and arctic seas (COSYNA)
B Baschek, F Schroeder, H Brix, R Riethmüller, TH Badewien, ...
Ocean science 13 (3), 379-410, 2017
902017
Control of Black Sea intermediate water mass formation by dynamics and topography: Comparison of numerical simulations, surveys and satellite data
EV Stanev, MJ Bowman, EL Peneva, JV Staneva
Journal of Marine Research 61 (1), 59-99, 2003
842003
Decline of the Black Sea oxygen inventory
A Capet, EV Stanev, JM Beckers, JW Murray, M Grégoire
Biogeosciences 13 (4), 1287-1297, 2016
832016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20