Παρακολούθηση
Le Zhang
Le Zhang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bbn.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An evaluation of statistical spam filtering techniques
L Zhang, J Zhu, T Yao
ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP) 3 (4), 243-269, 2004
4532004
Quantifying atmospheric nitrogen deposition through a nationwide monitoring network across China
W Xu, XS Luo, YP Pan, L Zhang, AH Tang, JL Shen, Y Zhang, KH Li, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 15 (21), 12345-12360, 2015
3852015
Fast and secure laptop backups with encrypted de-duplication
P Anderson, L Zhang
24th Large Installation System Administration Conference (LISA 10), 2010
3052010
Neural Network Bottleneck Features for Language Identification.
P Matejka, L Zhang, T Ng, O Glembek, JZ Ma, B Zhang, SH Mallidi
Odyssey, 2014
1682014
Acoustic-articulatory modeling with the trajectory HMM
L Zhang, S Renals
IEEE Signal Processing Letters 15, 245-248, 2008
1052008
Score normalization and system combination for improved keyword spotting
D Karakos, R Schwartz, S Tsakalidis, L Zhang, S Ranjan, T Ng, R Hsiao, ...
2013 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, 210-215, 2013
1042013
Filtering junk mail with a maximum entropy model
L Zhang, T Yao
Proceeding of 20th international conference on computer processing of …, 2003
682003
Real-time ASR from meetings
PN Garner, J Dines, T Hain, A El Hannani, M Karafiat, D Korchagin, ...
Idiap, 2009
432009
Neural-network lexical translation for cross-lingual IR from text and speech
R Zbib, L Zhao, D Karakos, W Hartmann, J DeYoung, Z Huang, Z Jiang, ...
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2019
422019
长江口崇明东滩鱼类群落组成和生物多样性
张涛, 庄平, 刘健, 章龙珍, 冯广朋, 侯俊利, 赵峰, 刘鉴毅
生态学杂志, 2056-2062, 2009
412009
Statistical substring reduction in linear time
X Lü, L Zhang, J Hu
Natural Language Processing–IJCNLP 2004: First International Joint …, 2005
392005
Enhancing low resource keyword spotting with automatically retrieved web documents
L Zhang, D Karakos, W Hartmann, R Hsiao, R Schwartz, S Tsakalidis
Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2015
372015
The 2016 BBN Georgian telephone speech keyword spotting system
T Alumäe, D Karakos, W Hartmann, R Hsiao, L Zhang, L Nguyen, ...
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
362017
The 2013 BBN Vietnamese telephone speech keyword spotting system
S Tsakalidis, R Hsiao, D Karakos, T Ng, S Ranjan, G Saikumar, L Zhang, ...
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
312014
禾本科植物联合固氮研究及其应用现状展望
张丽梅, 方萍, 朱日清
应用生态学报 15 (9), 1650-1654, 2004
242004
二氧化碳储存通量对森林生态系统碳收支的影响
张弥, 温学发, 于贵瑞, 张雷明, 伏玉玲, 孙晓敏, 韩士杰
应用生态学报 21 (5), 1201-1209, 2010
222010
Distribution of soil carbon storage in different saltmarsh plant communities in Chongming Dongtan wetland.
Y Ge, GE Zhen-ming, Z Li-quan
Yingyong Shengtai Xuebao 25 (1), 2014
172014
A statistical approach to extract chinese chunk candidates from large corpora
L Zhang, X LU, Y SHEN, T YAO
Proceeding of 20th International Conference on Computer Processing of …, 2003
162003
Comparison of Multiple System Combination Techniques for Keyword Spotting.
W Hartmann, Le Zhang 0002, K Barnes, R Hsiao, S Tsakalidis, ...
Interspeech, 1913-1917, 2016
152016
Modeling and experiment of material removal in polishing on mold curved surfaces.
L Zhang, C Yuan, Z Zhou, Y Chen, L Zheng
Jixie Gongcheng Xuebao(Chinese Journal of Mechanical Engineering)(China) 38 …, 2002
152002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20