Παρακολούθηση
Stefano A. Cerri
Stefano A. Cerri
VicePres.R&D DKTS,Milano(I); Em.Prof. Informatics,Un.Montpellier(F); Dist.Fellow FBK,Trento(I)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα didaelkts.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptation in serious games for upper-limb rehabilitation: an approach to improve training outcomes
N Hocine, A Gouaïch, SA Cerri, D Mottet, J Froger, I Laffont
User Modeling and User-Adapted Interaction 25 (1), 65-98, 2015
1112015
Services, semantics, and standards: Elements of a learning grid infrastructure
C Allison, SA Cerri, P Ritrovato, A Gaeta, M Gaeta
Applied Artificial Intelligence 19 (9-10), 861-879, 2005
592005
Shifting the focus from control to communication: the STReams OBjects Environments model of communicating agents
SA Cerri
Collaboration between human and artificial societies, 74-101, 1999
521999
Collaborative dialogue technologies in distance learning
MF Verdejo, M Felisa, SA Cerri
Springer Science & Business Media, 1994
421994
Intelligent Tutoring Systems: 6th International Conference, ITS 2002, Biarritz, France and San Sebastian, Spain, June 2-7, 2002. Proceedings
SA Cerri, G Gouardères, F Paraguaçu
Springer, 2007
39*2007
Towards user psychological profile
MASN Nunes, SA Cerri, N Blanc
Proceedings of the VIII Brazilian symposium on human factors in computing …, 2008
372008
Improving recommendations by using personality traits in user profiles
MASN Nunes, SA Cerri, N Blanc
International Conferences on Knowledge Management and New Media Technology …, 2008
332008
Cognitive Environments in the STROBE model
SA Cerri
EuroAIED: the European Conference in Artificial Intelligence and Education …, 1996
301996
Ontology-centered personalized presentation of knowledge extracted from the web
S Trausan-Matu, D Maraschi, S Cerri
International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 259-269, 2002
292002
The strobe model: Dynamic service generation on the grid
C Jonquet, S Cerri
Applied Artificial Intelligence 19 (9-10), 967-1013, 2005
282005
Human and Artificial Agent’s Conversations on the GRID
SA Cerri
1st LEGE-WG International Workshop on Educational Models for GRID Based …, 2002
262002
Models and systems for collaborative dialogues in distance learning
SA Cerri
Collaborative Dialogue Technologies in Distance Learning, 119-125, 1994
241994
Service-based integration of grid and multi-agent systems models
C Jonquet, P Dugénie, SA Cerri
International Workshop on Service-Oriented Computing: Agents, Semantics, and …, 2008
222008
Dynamic difficulty adaptation in serious games for motor rehabilitation
N Hocine, A Gouaich, SA Cerri
International Conference on Serious Games, 115-128, 2014
212014
ALICE: Acquisition of linguistic items in the context of examples
SA Cerri
Instructional Science 18 (1), 63-92, 1989
211989
Computational mathetics tool kit: Architectures for modelling dialogues
SA Cerri
International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 343-352, 1996
201996
Steps towards C+ C: a Language for Interactions
SA Cerri, J Sallantin, E Castro, D Maraschi
International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems …, 2000
192000
A concurrent, distributed architecture for diagnostic reasoning
V Loia
User Modeling and User-Adapted Interaction 7 (2), 69-105, 1997
191997
A rather intelligent language teacher
S Cerri, J Breuker
Proceedings of the 1980 AISB Conference on Artificial Intelligence, 72-76, 1980
191980
Human learning as a global challenge: European learning grid infrastructure
C Allison, SA Cerri, P Ritrovato, M Gaeta, S Salerno
Global Peace Through The Global University System, 465-488, 2004
182004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20