Παρακολούθηση
Krommyda Iris Pandora
Krommyda Iris Pandora
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cc.uoi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comprehensive extension of optimal ordering policy for stock-dependent demand under progressive payment scheme
JT Teng, IP Krommyda, K Skouri, KR Lou
European Journal of Operational Research 215 (1), 97-104, 2011
1342011
Optimal ordering quantities for substitutable products with stock-dependent demand
IP Krommyda, K Skouri, I Konstantaras
Applied Mathematical Modelling 39 (1), 147-164, 2015
792015
A unified EOQ model with financial constraints and market tolerance
IP Krommyda, K Skouri, AG Lagodimos
Applied Mathematical Modelling 65, 89-105, 2019
272019
Optimal pricing and replenishment policy for noninstantaneous deteriorating items and two levels of storage
IP Krommyda, K Skouri, I Konstantaras, I Ganas
Asia-Pacific Journal of Operational Research 30 (04), 1350001, 2013
102013
Two-warehouse inventory systems for seasonal deteriorating products with permissible delay in payments
IP Krommyda, K Skouri, I Konstantaras, I Ganas
Operational Research in Business and Economics: 4th International Symposium …, 2017
62017
Optimal ordering and disposal decisions for products with a fixed shelf life
IP Krommyda, V Tatsis, K Skouri
RAIRO-Operations Research 54 (5), 1453-1465, 2020
42020
A sustainable inventory policy for two substitutable products
IP Krommyda, V Tatsis, K Skouri
2019
AN EOQ MODEL WITH PARTIAL BACKORDERS UNDER FINANCIAL CONSTRAINTS AND MARKET TOLERANCE
IP Krommyda, K Skouri, AG Lagodimos
SOR’17 Proceedings, 415, 0
Two-warehouse inventory models for deteriorating items with ramp type demand rate, partial backlogging and permissible delay in payments
IP Krommyda, K Skouri, I Konstantaras, I Ganas
Cryptographic Techniques for Secure Linear Computations in the Supply Chain Management
IP Krommyda, GC Meletiou, DS Triantafyllou, MN Vrahatis
Cryptography, Cyber Security and Information Warfare (3rd CryCybIW), 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10