Παρακολούθηση
Simone do Rocio Senger de Souza
Simone do Rocio Senger de Souza
ICMC/USP
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icmc.usp.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrating Project Based Learning and Project Management for Software Engineering Teaching: An Experience Report
ML Fioravanti, B Sena, LN Paschoal, LR Silva, AP Allian, EY Nakagawa, ...
Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science …, 2018
952018
A systematic review on search based mutation testing
RA Silva, SRS de Souza, PSL de Souza
Information and Software Technology 81, 19-35, 2017
872017
Introduçao ao teste de software
JC Maldonado, EF Barbosa, AMR Vincenzi, ME Delamaro, SRS Souza, ...
São Carlos: ICMC/USP, 2004
852004
Mutation testing applied to estelle specifications
SDRS De Souza, JC Maldonado, SCPF Fabbri, WL De Souza
System Sciences, 2000. Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International …, 2000
842000
Structural testing criteria for message‐passing parallel programs
SRS Souza, SR Vergilio, PSL Souza, AS Simao, AC Hausen
Concurrency and Computation: Practice and Experience 20 (16), 1893-1916, 2008
652008
Container-Based Performance Evaluation: A Survey and Challenges
NG Bachiega, PSL Souza, SM Bruschi, SRS de Souza
2018 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), 398-403, 2018
582018
Web services composition testing: a strategy based on structural testing of parallel programs
AT Endo, A da Silva Simao, SRS de Souza, PSL de Souza
Practice and Research Techniques, 2008. TAIC PART'08. Testing: Academic …, 2008
472008
Introdução ao teste de software
EF Barbosa, JC Maldonado, AMR Vincenzi, ME Delamaro, SRS Souza, ...
Minicurso apresentado no XIV Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software …, 2000
402000
Research in concurrent software testing: a systematic review
SRS Souza, MAS Brito, RA Silva, PSL Souza, E Zaluska
Proceedings of the Workshop on Parallel and Distributed Systems: Testing …, 2011
382011
Structural testing for message‐passing concurrent programs: an extended test model
PSL Souza, SRS Souza, E Zaluska
Concurrency and Computation: Practice and Experience 26 (1), 21-50, 2014
372014
Structural testing for semaphore-based multithread programs
FS Sarmanho, PSL Souza, SRS Souza, AS Simao
International Conference on Computational Science, 337-346, 2008
332008
Aspectos teóricos e empíricos de teste de cobertura de software
JC Maldonado, AMR Vincenzi, EF Barbosa, SRS de Souza, ME Delamaro
ICMSC-USP, 1998
291998
Statecharts specifications: a family of coverage testing criteria
SRS de Souza, JC Maldonado, S Fabbri, PC Masiero
XXVI Conferência Latinoamericana de Informática, 2000
272000
Coverage testing criteria for message-passing parallel programs
SR Vergilio, SRS Souza, PSL Souza
LATW2005-6th IEEE Latin-American test workshop 1 (2), 161-166, 2005
262005
A comparison of selective mutation in C and fortran
WE Wong, JC Maldonado, ME Delamaro, SRS Souza
Workshop do Projeto Validação e Teste de Sistemas de Operação, 71-80, 1997
261997
ValiPar: A Testing Tool for Message-Passing Parallel Programs.
SRS de Souza, SR Vergilio, PSL de Souza, A da Silva Simão, ...
SEKE, 386-391, 2005
252005
The use of visual text mining to support the study selection activity in systematic literature reviews: a replication study
KR Felizardo, SRS Souza, JC Maldonado
2013 3rd International Workshop on Replication in Empirical Software …, 2013
242013
Is It Worth Using Gamification on Software Testing Education?: An Experience Report
GM de Jesus, LN Paschoal, FC Ferrari, SRS Souza
Proceedings of the XVIII Brazilian Symposium on Software Quality, 178-187, 2019
232019
Event-and coverage-based testing of web services
AT Endo, M Linschulte, A da Silva Simão, SRS de Souza
2010 Fourth International Conference on Secure Software Integration and …, 2010
222010
Towards a Conversational Agent to Support the Software Testing Education
LN Paschoal, LF Turci, TU Conte, SRS Souza
Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering, 57-66, 2019
212019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20