Παρακολούθηση
Savvas Vassiliadis
Savvas Vassiliadis
University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the use of image processing techniques for the estimation of the porosity of textile fabrics
A Çay, S Vassiliadis, M Rangoussi, I Tarakçıoğlu
International Journal of Materials and Textile Engineering 1 (2), 421-424, 2007
722007
Numerical modelling of the compressional behaviour of warp-knitted spacer fabrics
S Vassiliadis, A Kallivretaki, N Psilla, CH Provatidis, D Mecit, A Roye
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 56--61, 2009
522009
Bitcoin value analysis based on cross-correlations
S Vassiliadis, P Papadopoulos, M Rangoussi, T Konieczny, J Gralewski
Journal of Internet Banking and Commerce 22 (S7), 1, 2017
472017
Geometrical modelling of plain weft knitted fabrics
SG Vassiliadis
CSIR, 2007
452007
Prediction of the air permeability of woven fabrics using neural networks
A Çay, S Vassiliadis, M Rangoussi, I Tarakçıoğlu
International Journal of Clothing Science and Technology 19 (1), 18-35, 2007
432007
Structural characterization of textile fabrics using surface roughness data
SG Vassiliadis, CG Provatidis
International Journal of Clothing Science and Technology 16 (5), 445-457, 2004
432004
Mechanical analysis of woven fabrics: The state of the art
S Vassiliadis, A Kallivretaki, D Domvoglou, C Provatidis
InTech, 2011
422011
3D printed textile fabrics structures
L Partsch, S Vassiliadis, P Papageorgas
The International Istanbul Textile Congress, Istanbul, Turkey, 2015
382015
Mechanical simulation of the plain weft knitted fabrics
SG Vassiliadis, AE Kallivretaki, CG Provatidis
International Journal of Clothing Science and Technology 19 (2), 109-130, 2007
342007
Piezoelectric textile fibres for wearable energy harvesting systems
D Matsouka, S Vassiliadis, DV Bayramol
Materials Research Express 5 (6), 065508, 2018
322018
Artificial neural networks and their applications in the engineering of fabrics
S Vassiliadis, M Rangoussi, A Cay, C Provatidis
Woven fabric engineering, 111-134, 2010
242010
Finite element modelling of the warp knitted structure
A Kallivretaki, S Vassiliadis, M Blaga, C Provatidis
Research Journal of Textile and Apparel, 2007
202007
Energy harvesting smart textiles
DV Bayramol, N Soin, T Shah, E Siores, D Matsouka, S Vassiliadis
Smart Textiles: Fundamentals, Design, and Interaction, 199-231, 2017
192017
Sedimentation behaviour in electrorheological fluids based on suspensions of zeolite particles in silicone oil
K Prekas, T Shah, N Soin, M Rangoussi, S Vassiliadis, E Siores
Journal of colloid and interface science 401, 58-64, 2013
182013
Mechanical modelling of multifilament twisted yarns
S Vassiliadis, A Kallivretaki, C Provatidis
Fibers and Polymers 11, 89-96, 2010
172010
On the performance of the geometrical models of fabrics for use in computational mechanical analysis
CG Provatidis, SG Vassiliadis
International Journal of Clothing Science and Technology 16 (5), 434-444, 2004
152004
On the measurement of the electrical power produced by melt spun piezoelectric textile fibres
D Matsouka, S Vassiliadis, K Prekas, DV Bayramol, N Soin, E Siores
Journal of Electronic Materials 45, 5112-5126, 2016
142016
Design development and parameters calculation methods of plastic diamond pattern bars on resilient supports in ginning machines
DS Tashpulatov, AJ Muradov, A Juraev, JK Gafurov, S Vassiliadis
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 459 (1), 012068, 2018
132018
Advances in modern woven fabrics technology
SG Vassiliadis
BoD–Books on Demand, 2011
132011
Novel fabrics with conductive fibres
S Vassiliadis, C Provatidis, K Prekas, M Rangussi
Intelligent Textile Structures–Application, Production & Testing …, 2005
132005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20