Παρακολούθηση
Savvas Vassiliadis
Savvas Vassiliadis
University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the use of image processing techniques for the estimation of the porosity of textile fabrics
A Cay, S Vassiliadis, M Rangoussi, I Tarakçıoğlu
International Journal of Materials and Textile Engineering 1 (2), 421-424, 2007
752007
Bitcoin value analysis based on cross-correlations
S Vassiliadis, P Papadopoulos, M Rangoussi, T Konieczny, J Gralewski
Journal of Internet Banking and Commerce 22 (S7), 1, 2017
562017
Numerical modelling of the compressional behaviour of warp-knitted spacer fabrics
S Vassiliadis, A Kallivretaki, N Psilla, CH Provatidis, D Mecit, A Roye
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 56--61, 2009
562009
3D printed textile fabrics structures
L Partsch, S Vassiliadis, P Papageorgas
5th International Istanbul Textile Congress, 3-10, 2015
492015
Geometrical modelling of plain weft knitted fabrics
SG Vassiliadis
CSIR, 2007
492007
Mechanical analysis of woven fabrics: The state of the art
S Vassiliadis, A Kallivretaki, D Domvoglou, C Provatidis
InTech, 2011
482011
Prediction of the air permeability of woven fabrics using neural networks
A Cay, S Vassiliadis, M Rangoussi, I Tarakçıoğlu
International Journal of Clothing Science and Technology 19 (1), 18-35, 2007
462007
Structural characterization of textile fabrics using surface roughness data
SG Vassiliadis, CG Provatidis
International Journal of Clothing Science and Technology 16 (5), 445-457, 2004
452004
Piezoelectric textile fibres for wearable energy harvesting systems
D Matsouka, S Vassiliadis, DV Bayramol
Materials Research Express 5 (6), 065508, 2018
402018
Mechanical simulation of the plain weft knitted fabrics
SG Vassiliadis, AE Kallivretaki, CG Provatidis
International Journal of Clothing Science and Technology 19 (2), 109-130, 2007
382007
Energy harvesting smart textiles
DV Bayramol, N Soin, T Shah, E Siores, D Matsouka, S Vassiliadis
Smart Textiles: Fundamentals, Design, and Interaction, 199-231, 2017
252017
Artificial neural networks and their applications in the engineering of fabrics
S Vassiliadis, M Rangoussi, A Cay, C Provatidis
Woven fabric engineering, 111-134, 2010
242010
Sedimentation behaviour in electrorheological fluids based on suspensions of zeolite particles in silicone oil
K Prekas, T Shah, N Soin, M Rangoussi, S Vassiliadis, E Siores
Journal of colloid and interface science 401, 58-64, 2013
212013
Finite element modelling of the warp knitted structure
A Kallivretaki, S Vassiliadis, M Blaga, C Provatidis
Research Journal of Textile and Apparel 11 (4), 40-47, 2007
212007
Design development and parameters calculation methods of plastic diamond pattern bars on resilient supports in ginning machines
DS Tashpulatov, AJ Muradov, A Juraev, JK Gafurov, S Vassiliadis
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 459 (1), 012068, 2018
182018
Mechanical modelling of multifilament twisted yarns
S Vassiliadis, A Kallivretaki, C Provatidis
Fibers and Polymers 11, 89-96, 2010
182010
On the measurement of the electrical power produced by melt spun piezoelectric textile fibres
D Matsouka, S Vassiliadis, K Prekas, DV Bayramol, N Soin, E Siores
Journal of Electronic Materials 45, 5112-5126, 2016
162016
On the performance of the geometrical models of fabrics for use in computational mechanical analysis
CG Provatidis, SG Vassiliadis
International Journal of Clothing Science and Technology 16 (5), 434-444, 2004
152004
Piezoelectricity: organic and inorganic materials and applications
SG Vassiliadis, D Matsouka
BoD–Books on Demand, 2018
142018
Electromagnetic shielding and reflection loss of conductive yarn incorporated woven fabrics at the S and X radar bands
S Kursun Bahadir, SΑ Mitilineos, S Symeonidis, UK Şahin, S Vassiliadis, ...
Journal of Electronic Materials 49, 1579-1587, 2020
132020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20