Παρακολούθηση
Stefanos Asimopoulos
Stefanos Asimopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pressure-induced phase in tetragonal two-dimensional polymeric
KP Meletov, J Arvanitidis, E Tsilika, S Assimopoulos, GA Kourouklis, ...
Physical Review B 63 (5), 054106, 2001
402001
High-pressure-induced metastable phase in tetragonal 2D polymeric C60
KP Meletov, S Assimopoulos, I Tsilika, GA Kourouklis, J Arvanitidis, S Ves, ...
Chemical physics letters 341 (5-6), 435-441, 2001
392001
Isotopic and isomeric effects in high-pressure hydrogenated fullerenes studied by Raman spectroscopy
KP Meletov, S Assimopoulos, I Tsilika, IO Bashkin, VI Kulakov, ...
Chemical Physics 263 (2-3), 379-388, 2001
302001
3dnl J= 0e-2e autoionizing levels of calcium: observation by laser optogalvanic spectroscopy and theoretical analysis
S Assimopoulos, A Bolovinos, A Jimoyiannis, P Tsekeris, E Luc-Koenig, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 27 (12), 2471, 1994
201994
High pressure study of the C84 fullerene
I Margiolaki, S Margadonna, K Prassides, S Assimopoulos, KP Meletov, ...
Physica B: Condensed Matter 318 (4), 372-377, 2002
152002
High pressure study of the surface plasmon resonance in AG nanoparticles
D Christofilos, S Assimopoulos, N Del Fatti, C Voisin, F Vallee, ...
High Pressure Research 23 (1-2), 23-27, 2003
132003
3dnl J=3e autoionizing levels of calcium: observation by laser optogalvanic spectroscopy and theoretical analysis
E Luc-Koenig, A Bolovinos, M Aymar, S Assimopoulos, A Jimoyiannis, ...
Zeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and Clusters 32, 49-59, 1994
121994
4pnp J=0e-2e autoionizing series of calcium: experimental and theoretical analysis
A Bolovinos, E Luc-Koenig, S Assimopoulos, A Lyras, NE Karapanagioti, ...
Zeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and Clusters 38, 265-277, 1996
111996
Pressure-induced transformations and optical properties of the two-dimensional tetragonal polymer of C60 at pressures up to 30 GPa
KP Meletov, J Arvanitidis, S Assimopoulos, GA Kourouklis, B Sundqvist
Journal of Experimental and Theoretical Physics 95, 736-747, 2002
102002
Laser optogalvanic spectroscopy of the even-parity 3dnl J= 0 and J= 2 autoionizing Rydberg states of calcium
A Bolovinos, A Jimoyiannis, S Assimopoulos, P Tsekeris
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 25 (21), L533, 1992
101992
High‐Pressure Effects in Hydrofullerene C60H36 Studied by Raman Spectroscopy
KP Meletov, I Tsilika, S Assimopoulos, GA Kourouklis, S Ves, IO Bashkin, ...
physica status solidi (b) 223 (2), 459-467, 2001
82001
autoionizing levels in Ca: laser optogalvanic spectroscopy and theoretical analysis
S Assimopoulos, A Bolovinos, E Luc-Koenig, S Cohen, A Lyras, ...
The European Physical Journal D-Atomic, Molecular, Optical and Plasma …, 1998
81998
Pressure-induced transformations in two-dimensional polymeric phases of C60
KP Meletov, J Arvanitidis, S Assimopoulos, GA Kourouklis
Physics of the Solid State 44, 625-628, 2002
52002
Phase transitions in hydrofullerene C60H36 studied by luminescence and Raman spectroscopy at pressure up to 12 GPa
KP Meletov, S Assimopoulos, GA Kourouklis, IO Bashkin
Физика твердого тела 44 (3), 519-521, 2002
52002
A unit on deterministic chaos for student teachers
D Stavrou, S Assimopoulos, C Skordoulis
Physics Education 48 (3), 355, 2013
32013
Phase transitions in hydrofullerene C60H36 studied by luminescence and Raman spectroscopy at pressures up to 12 GPa
KP Meletov, S Assimopoulos, GA Kourouklis, IO Bashkin
Physics of the Solid State 44, 542-544, 2002
32002
In-service teachers’ views towards an environmental science education course designed around inquiry principles
A Mandrikas, S Asimopoulos, C Skordoulis
Journal of Studies in Education 5 (1), 108-138, 2015
22015
Study of non-linear optical phase conjugation in Ca by resonant degenerate four-wave mixing via bound excited states
A Bolovinos, S Cohen, A Lyras, C Skordoulis, T Mikropoulos, ...
Applied Physics B 64 (4), 451-458, 1997
21997
Pressure Response of the Higher Fullerene C 84 Studied by Raman and X-ray Scattering
S Assimopoulos, KP Meletov, GA Kourouklis, I Margiolaki, S Margadonna, ...
High Pressure Research 22 (1), 63-67, 2002
12002
Students’ learning paths about ratio and proportion in geometry: an analysis using Peirce’s theory of signs
G Bampatsikou, TA Triandafillidis, S Asimopoulos, K Hatzikiriakou
Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20