Παρακολούθηση
Lars Hultman, Professor, PhD
Lars Hultman, Professor, PhD
Linköping University, Department of Physics, IFM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifm.liu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Two-dimensional nanocrystals produced by exfoliation of Ti3AlC2
M Naguib, M Kurtoglu, V Presser, J Lu, J Niu, M Heon, L Hultman, ...
MXenes, 15-29, 2011
88712011
Two-dimensional transition metal carbides
M Naguib, O Mashtalir, J Carle, V Presser, J Lu, L Hultman, Y Gogotsi, ...
ACS nano 6 (2), 1322-1331, 2012
38702012
Microstructural evolution during film growth
I Petrov, PB Barna, L Hultman, JE Greene
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 21 (5 …, 2003
20952003
New two-dimensional niobium and vanadium carbides as promising materials for Li-ion batteries
M Naguib, J Halim, J Lu, KM Cook, L Hultman, Y Gogotsi, MW Barsoum
Journal of the American Chemical Society 135 (43), 15966-15969, 2013
18282013
X-ray photoelectron spectroscopy: towards reliable binding energy referencing
G Greczynski, L Hultman
Progress in Materials Science 107, 100591, 2020
16082020
Two-dimensional, ordered, double transition metals carbides (MXenes)
B Anasori, Y Xie, M Beidaghi, J Lu, BC Hosler, L Hultman, PRC Kent, ...
ACS nano 9 (10), 9507-9516, 2015
15472015
Transparent conductive two-dimensional titanium carbide epitaxial thin films
J Halim, MR Lukatskaya, KM Cook, J Lu, CR Smith, LÅ Näslund, SJ May, ...
Chemistry of Materials 26 (7), 2374-2381, 2014
13592014
The Mn+ 1AXn phases: Materials science and thin-film processing
P Eklund, M Beckers, U Jansson, H Högberg, L Hultman
Thin Solid Films 518 (8), 1851-1878, 2010
12082010
Microstructural design of hard coatings
PH Mayrhofer, C Mitterer, L Hultman, H Clemens
Progress in materials science 51 (8), 1032-1114, 2006
12012006
A general Lewis acidic etching route for preparing MXenes with enhanced electrochemical performance in non-aqueous electrolyte
Y Li, H Shao, Z Lin, J Lu, L Liu, B Duployer, POÅ Persson, P Eklund, ...
Nature Materials 19 (8), 894-899, 2020
9582020
Element replacement approach by reaction with Lewis acidic molten salts to synthesize nanolaminated MAX phases and MXenes
M Li, J Lu, K Luo, Y Li, K Chang, K Chen, J Zhou, J Rosen, L Hultman, ...
Journal of the American Chemical Society 141 (11), 4730-4737, 2019
8922019
Reliable determination of chemical state in x-ray photoelectron spectroscopy based on sample-work-function referencing to adventitious carbon: resolving the myth of apparent …
G Greczynski, L Hultman
Applied Surface Science 451, 99-103, 2018
8632018
C 1s peak of adventitious carbon aligns to the vacuum level: dire consequences for material's bonding assignment by photoelectron spectroscopy
G Greczynski, L Hultman
ChemPhysChem 18 (12), 1507-1512, 2017
7732017
Thermal stability of nitride thin films
L Hultman
Vacuum 57 (1), 1-30, 2000
7552000
Self-organized nanostructures in the Ti–Al–N system
PH Mayrhofer, A Hörling, L Karlsson, J Sjölén, T Larsson, C Mitterer, ...
Applied Physics Letters 83 (10), 2049-2051, 2003
7102003
Mechanical properties and machining performance of Ti1− xAlxN-coated cutting tools
A Hörling, L Hultman, M Odén, J Sjölén, L Karlsson
Surface and Coatings Technology 191 (2-3), 384-392, 2005
6812005
Compromising science by ignorant instrument calibration—need to revisit half a century of published XPS data
G Greczynski, L Hultman
Angewandte Chemie 132 (13), 5034-5038, 2020
6382020
Two-dimensional Mo1.33C MXene with divacancy ordering prepared from parent 3D laminate with in-plane chemical ordering
Q Tao, M Dahlqvist, J Lu, S Kota, R Meshkian, J Halim, J Palisaitis, ...
Nature communications 8 (1), 14949, 2017
6202017
Role of nitrogen in the formation of hard and elastic CN x thin films by reactive magnetron sputtering
N Hellgren, MP Johansson, E Broitman, L Hultman, JE Sundgren
Physical Review B 59 (7), 5162, 1999
5321999
Growth, structure, and microhardness of epitaxial TiN/NbN superlattices
M Shinn, L Hultman, SA Barnett
Journal of Materials Research 7, 901-911, 1992
5091992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20