Παρακολούθηση
Dr. Mahesh Kumar Gupta
Dr. Mahesh Kumar Gupta
CSIR-Centre for Cellular & Molecular Biology (CCMB), Hyderabad, India
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ccmb.res.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effects of fluid‐induced shear on articular chondrocyte morphology and metabolism in vitro
RL Smith, BS Donlon, MK Gupta, M Mohtai, P Das, DR Carter, J Cooke, ...
Journal of Orthopaedic Research 13 (6), 824-831, 1995
3581995
Software engineering and testing
BB Agarwal, SP Tayal, M Gupta
Jones & Bartlett Learning, 2010
3052010
In situ preparation of TiB2 reinforced Al based composites
S Lakshmi, L Lu, M Gupta
Journal of materials processing technology 73 (1-3), 160-166, 1998
2511998
Depth of invasion is the most significant histological predictor of subclinical cervical lymph node metastasis in early squamous carcinomas of the oral cavity
SV Kane, M Gupta, AC Kakade, A D'Cruz
European Journal of Surgical Oncology (EJSO) 32 (7), 795-803, 2006
2202006
Cosmeceuticals: An emerging concept
H Dureja, D Kaushik, M Gupta, V Kumar, V Lather
Indian Journal of Pharmacology 37 (3), 155, 2005
2192005
EGLN1 involvement in high-altitude adaptation revealed through genetic analysis of extreme constitution types defined in Ayurveda
S Aggarwal, S Negi, P Jha, PK Singh, T Stobdan, MAQ Pasha, S Ghosh, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (44), 18961-18966, 2010
1882010
Ticagrelor in patients with diabetes and stable coronary artery disease with a history of previous percutaneous coronary intervention (THEMIS-PCI): a phase 3, placebo …
DL Bhatt, PG Steg, SR Mehta, LA Leiter, T Simon, K Fox, C Held, ...
The Lancet 394 (10204), 1169-1180, 2019
1862019
Expression of interleukin‐6 in osteoarthritic chondrocytes and effects of fluid‐induced shear on this expression in normal human chondrocytes in vitro
M Mohtai, MK Gupta, B Donlon, B Ellison, J Cooke, G Gibbons, ...
Journal of Orthopaedic Research 14 (1), 67-73, 1996
1671996
Tensile and flexural properties of natural fiber reinforced polymer composites: A review
MZR Khan, SK Srivastava, MK Gupta
Journal of Reinforced Plastics and Composites 37 (24), 1435-1455, 2018
1602018
Physiological, biochemical and molecular responses to thermal stress in goats
M Gupta, S Kumar, SS Dangi, BL Jangir
International Journal of Livestock Research 3 (2), 27-38, 2013
1522013
Role of magnetic resonance (MR) in the diagnosis and management of intracranial tuberculomas
RK Gupta, A Jena, AK Singh, A Sharma, V Puri, M Gupta
Clinical radiology 41 (2), 120-127, 1990
1501990
A comprehensive review on floating drug delivery system
N Sharma, D Agarwal, MK Gupta, M Khinchi
International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences …, 2011
1452011
Effects of ethanolic extract of Syzygium cumini (Linn) seed powder on pancreatic islets of alloxan diabetic rats.
N Singh, M Gupta
Indian journal of experimental biology 45 (10), 861-867, 2007
1332007
Expression profile of HSP genes during different seasons in goats (Capra hircus)
SS Dangi, M Gupta, D Maurya, VP Yadav, RP Panda, G Singh, NH Mohan, ...
Tropical Animal Health and Production 44, 1905-1912, 2012
1292012
Gut microbiota and liver disease
A Goel, M Gupta, R Aggarwal
Journal of gastroenterology and hepatology 29 (6), 1139-1148, 2014
1212014
A review on the properties of natural fibres and its bio-composites: Effect of alkali treatment
P Sahu, MK Gupta
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of …, 2020
1132020
Apparent angular sizes of discrete radio sources: Observations at jodrell bank, manchester
R Hanbury Brown, RC Jennison, MKD Gupta
Nature 170 (4338), 1061-1063, 1952
1131952
Investigation of the reactions between boron and titanium compounds with magnesium
MA Matin, L Lu, M Gupta
Scripta Materialia 45 (4), 479-486, 2001
1072001
The effect of process parameters on machining of magnesium nano alumina composites through EDM
K Ponappa, S Aravindan, PV Rao, J Ramkumar, M Gupta
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 46, 1035-1042, 2010
1062010
Molecular characterization of the Rep protein of the blackgram isolate of Indian mungbean yellow mosaic virus
V Pant, D Gupta, NR Choudhury, VG Malathi, A Varma, SK Mukherjee
Journal of General Virology 82 (10), 2559-2567, 2001
972001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20