Παρακολούθηση
Pranav Kasela
Pranav Kasela
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimib.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A multi-domain benchmark for personalized search evaluation
E Bassani, P Kasela, A Raganato, G Pasi
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information …, 2022
82022
Utilizing ChatGPT to enhance clinical trial enrollment
G Peikos, S Symeonidis, P Kasela, G Pasi
arXiv preprint arXiv:2306.02077, 2023
72023
SE-PQA: Personalized Community Question Answering
P Kasela, M Braga, G Pasi, R Perego
arXiv preprint arXiv:2306.16261, 2024
22024
Denoising Attention for Query-aware User Modeling in Personalized Search
E Bassani, P Kasela, G Pasi
arXiv preprint arXiv:2308.15968, 2023
12023
DESIRE-ME: Domain-Enhanced Supervised Information Retrieval Using Mixture-of-Experts
P Kasela, G Pasi, R Perego, N Tonellotto
European Conference on Information Retrieval, 111-125, 2024
2024
SE-PEF: a Resource for Personalized Expert Finding
P Kasela, G Pasi, R Perego
Proceedings of the Annual International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6