Παρακολούθηση
Rémi Gribonval
Rémi Gribonval
Inria & ENS de Lyon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ens-lyon.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance measurement in blind audio source separation
E Vincent, R Gribonval, C Févotte
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 14 (4), 1462-1469, 2006
31432006
Wavelets on graphs via spectral graph theory
DK Hammond, P Vandergheynst, R Gribonval
Applied and Computational Harmonic Analysis 30 (2), 129-150, 2011
20602011
Sparse representations in unions of bases
R Gribonval, M Nielsen
IEEE transactions on Information theory 49 (12), 3320-3325, 2003
10732003
The cosparse analysis model and algorithms
S Nam, ME Davies, M Elad, R Gribonval
Applied and Computational Harmonic Analysis 34 (1), 30-56, 2013
4982013
Under-determined reverberant audio source separation using a full-rank spatial covariance model
NQK Duong, E Vincent, R Gribonval
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (7), 1830-1840, 2010
4782010
Harmonic decomposition of audio signals with matching pursuit
R Gribonval, E Bacry
IEEE Transactions on signal processing 51 (1), 101-111, 2003
3222003
Fast matching pursuit with a multiscale dictionary of Gaussian chirps
R Gribonval
IEEE Transactions on signal Processing 49 (5), 994-1001, 2001
2932001
Sparse representations in audio and music: from coding to source separation
MD Plumbley, T Blumensath, L Daudet, R Gribonval, ME Davies
Proceedings of the IEEE 98 (6), 995-1005, 2009
2872009
Audio inpainting
A Adler, V Emiya, MG Jafari, M Elad, R Gribonval, MD Plumbley
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (3), 922-932, 2011
2772011
BSS_EVAL toolbox user guide--Revision 2.0
C Févotte, R Gribonval, E Vincent
2722005
On the exponential convergence of matching pursuits in quasi-incoherent dictionaries
R Gribonval, P Vandergheynst
IEEE Transactions on Information Theory 52 (1), 255-261, 2005
2432005
Audio source separation with a single sensor
L Benaroya, F Bimbot, R Gribonval
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 14 (1), 191-199, 2005
2402005
Adaptation of Bayesian models for single-channel source separation and its application to voice/music separation in popular songs
A Ozerov, P Philippe, F Bimbot, R Gribonval
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 15 (5), 1564-1578, 2007
2372007
Restricted Isometry Constants WhereSparse Recovery Can Fail for
ME Davies, R Gribonval
IEEE Transactions on Information Theory 55 (5), 2203-2214, 2009
2182009
Atoms of all channels, unite! Average case analysis of multi-channel sparse recovery using greedy algorithms
R Gribonval, H Rauhut, K Schnass, P Vandergheynst
Journal of Fourier analysis and Applications 14, 655-687, 2008
2132008
MPTK: Matching pursuit made tractable
S Krstulovic, R Gribonval
2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing …, 2006
2102006
A survey of sparse component analysis for blind source separation: principles, perspectives, and new challenges
R Gribonval, S Lesage
ESANN'06 proceedings-14th European Symposium on Artificial Neural Networks …, 2006
2102006
Dictionary Identification—Sparse Matrix-Factorization via -Minimization
R Gribonval, K Schnass
IEEE Transactions on Information Theory 56 (7), 3523-3539, 2010
1972010
From blind to guided audio source separation: How models and side information can improve the separation of sound
E Vincent, N Bertin, R Gribonval, F Bimbot
IEEE Signal Processing Magazine 31 (3), 107-115, 2014
1882014
Highly sparse representations from dictionaries are unique and independent of the sparseness measure
R Gribonval, M Nielsen
Applied and Computational Harmonic Analysis 22 (3), 335-355, 2007
1842007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20