Παρακολούθηση
Mohammad Ashraf Ottom
Mohammad Ashraf Ottom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yu.edu.jo
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
eHealth cloud security challenges: a survey
Y Al-Issa, MA Ottom, A Tamrawi
Journal of healthcare engineering 2019, 2019
1882019
Znet: deep learning approach for 2D MRI brain tumor segmentation
MA Ottom, HA Rahman, ID Dinov
IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine 10, 1-8, 2022
512022
Double Delayed Q-learning
BH Abed-alguni, MA Ottom
International Journal of Artificial Intelligence (IJAI), 2018
442018
Information gain and adaptive neuro-fuzzy inference system for breast cancer diagnoses
M Ashraf, K Le, X Huang
5th International Conference on Computer Sciences and Convergence …, 2010
332010
Classification of mushroom fungi using machine learning techniques
MA Ottom, NA Alawad, KM Nahar
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering …, 2019
322019
Feature selection techniques on thyroid, hepatitis, and breast cancer datasets
M Ashraf, G Chetty, D Tran
International Journal on Data Mining and Intelligent Information Technology …, 2013
192013
Convolutional Neural Network for diagnosing skin cancer
MA Ottom
International Journal of Advanced Computer Science and Applications 10 (7), 2019
172019
Mining health data for breast cancer diagnosis using machine learning
MAB Ahmad
University of Canberra, 2013
172013
A new approach for constructing missing features values
M Ashraf, G Chetty, D Tran, D Sharma
International Journal of Intelligent Information Processing 3 (1), 2012
162012
AIR QUALITY INDEX USING MACHINE LEARNING -A JORDAN CASE STUDY
MS Mohammad Ashraf Ottom, Khalid Nahar, Fayha Alshibli
COMPUSOFT, An international journal of advanced computer technology 9 (9), 2020
14*2020
Hybrid approach for diagnosing thyroid, hepatitis, and breast cancer based on correlation based feature selection and Naïve bayes
M Ashraf, G Chetty, D Tran, D Sharma
Neural Information Processing: 19th International Conference, ICONIP 2012 …, 2012
122012
Iterative weighted k-NN for constructing missing feature values in Wisconsin breast cancer dataset
M Ashraf, K Le, X Huang
The 3rd international conference on data mining and intelligent information …, 2011
122011
Heart Diseases Prediction Using Accumulated Rank Features Selection Technique
MA Ottom, W Alshorman
Journal of Engineering and Applied Sciences 14 (7), 2249-2257, 2019
112019
Machine learning-based colorectal cancer prediction using global dietary data
H Abdul Rahman, MA Ottom, ID Dinov
BMC cancer 23 (1), 144, 2023
72023
Prediction Modeling of Mental Well-Being Using Health Behavior Data of College Students
HA Rahman, M Kwicklis, M Ottom, A Amornsriwatanakul, ...
Research Square, 2022
72022
Social Media Sentiment Analysis: The Hajj Tweets Case Study
MAOK Nahar
Journal of Computer Science 17 (3), 266, 2021
7*2021
COMPARATIVE ANALYSIS OF POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION CALCULATION METHODS WITH ERA-REANALYSIS CLIMATE MODELS’PROJECTIONS IN WESTERN ASIA, JORDAN.
FM Al-Shibli, MA Ottom, H Saoub, R Al-Weshah
Applied Ecology & Environmental Research 19 (6), 2021
52021
eHealth cloud security challenges: A review,''J
Y Al-Issa, MA Ottom, A Tamrawi
Medical care Eng 2019, 2019
52019
Machine learning-based prediction of mental well-being using health behavior data from university students
H Abdul Rahman, M Kwicklis, M Ottom, A Amornsriwatanakul, ...
Bioengineering 10 (5), 575, 2023
32023
The clusters of health-risk behaviours and mental wellbeing and their sociodemographic correlates: a study of 15,366 ASEAN university students
A Wattanapisit, H Abdul Rahman, J Car, KH Abdul-Mumin, ...
BMC public health 22 (1), 1840, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20