Παρακολούθηση
Sanmi Koyejo
Sanmi Koyejo
Assistant Professor, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advances and open problems in federated learning
P Kairouz, HB McMahan, B Avent, A Bellet, M Bennis, AN Bhagoji, ...
Foundations and Trends® in Machine Learning 14 (1–2), 1-210, 2021
31122021
Examples are not enough, learn to criticize! criticism for interpretability
B Kim, R Khanna, OO Koyejo
Advances in Neural Information Processing Systems, 2280-2288, 2016
8032016
The dynamics of functional brain networks: integrated network states during cognitive task performance
JM Shine, PG Bissett, PT Bell, O Koyejo, JH Balsters, KJ Gorgolewski, ...
Neuron 92 (2), 544-554, 2016
6092016
Toward open sharing of task-based fMRI data: the OpenfMRI project
RA Poldrack, DM Barch, JP Mitchell, TD Wager, AD Wagner, JT Devlin, ...
Frontiers in neuroinformatics 7, 12, 2013
3442013
Asynchronous federated optimization
C Xie, S Koyejo, I Gupta
arXiv preprint arXiv:1903.03934, 2019
3242019
Generalized byzantine-tolerant sgd
C Xie, O Koyejo, I Gupta
arXiv preprint arXiv:1802.10116, 2018
1782018
Consistent binary classification with generalized performance metrics
OO Koyejo, N Natarajan, PK Ravikumar, IS Dhillon
Advances in neural information processing systems 27, 2014
1742014
A field guide to federated optimization
J Wang, Z Charles, Z Xu, G Joshi, HB McMahan, M Al-Shedivat, G Andrew, ...
arXiv preprint arXiv:2107.06917, 2021
1642021
Zeno: Distributed stochastic gradient descent with suspicion-based fault-tolerance
C Xie, S Koyejo, I Gupta
International Conference on Machine Learning, 6893-6901, 2019
1502019
Estimation of dynamic functional connectivity using Multiplication of Temporal Derivatives
JM Shine, O Koyejo, PT Bell, KJ Gorgolewski, M Gilat, RA Poldrack
NeuroImage 122, 399-407, 2015
1442015
Max-sliced wasserstein distance and its use for gans
I Deshpande, YT Hu, R Sun, A Pyrros, N Siddiqui, S Koyejo, Z Zhao, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1232019
Fall of empires: Breaking byzantine-tolerant sgd by inner product manipulation
C Xie, O Koyejo, I Gupta
Uncertainty in Artificial Intelligence, 261-270, 2020
1222020
Towards realistic individual recourse and actionable explanations in black-box decision making systems
S Joshi, O Koyejo, W Vijitbenjaronk, B Kim, J Ghosh
arXiv preprint arXiv:1907.09615, 2019
1132019
Interpreting black box predictions using fisher kernels
R Khanna, B Kim, J Ghosh, S Koyejo
The 22nd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics …, 2019
822019
Zeno++: Robust fully asynchronous SGD
C Xie, S Koyejo, I Gupta
International Conference on Machine Learning, 10495-10503, 2020
712020
Mariana Raykova, Dawn Song, Weikang Song, Sebastian U
P Kairouz, HB McMahan, B Avent, A Bellet, M Bennis, AN Bhagoji, ...
Stich, Ziteng Sun, Ananda Theertha Suresh, Florian Tramèr, Praneeth …, 2021
632021
Zeno: Byzantine-suspicious stochastic gradient descent
C Xie, O Koyejo, I Gupta
arXiv preprint arXiv:1805.10032 24, 2018
532018
Fairness with overlapping groups; a probabilistic perspective
F Yang, M Cisse, S Koyejo
Advances in neural information processing systems 33, 4067-4078, 2020
502020
Advances and open problems in federated learning. arXiv 2019
P Kairouz, HB McMahan, B Avent, A Bellet, M Bennis, AN Bhagoji, ...
arXiv preprint arXiv:1912.04977, 1912
501912
False discovery rate smoothing
W Tansey, O Koyejo, RA Poldrack, JG Scott
Journal of the American Statistical Association 113 (523), 1156-1171, 2018
47*2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20