Παρακολούθηση
Dimitris Zarpalas
Dimitris Zarpalas
Centre for Research and Technology Hellas/Information Technologies Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
multimedia security handbook
borko furht
2862004
Real-time, full 3-D reconstruction of moving foreground objects from multiple consumer depth cameras
DS Alexiadis, D Zarpalas, P Daras
IEEE Transactions on Multimedia 15 (2), 339-358, 2012
2352012
Omnidepth: Dense depth estimation for indoors spherical panoramas
N Zioulis, A Karakottas, D Zarpalas, P Daras
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 448-465, 2018
2192018
Deep learning on multi sensor data for counter UAV applications—A systematic review
S Samaras, E Diamantidou, D Ataloglou, N Sakellariou, A Vafeiadis, ...
Sensors 19 (22), 4837, 2019
1722019
Drone-vs-bird detection challenge at IEEE AVSS2021
A Coluccia, A Fascista, A Schumann, L Sommer, A Dimou, D Zarpalas, ...
2021 17th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2021
1442021
Mixed reality and gamification for cultural heritage
M Ioannides, N Magnenat-Thalmann, G Papagiannakis
Springer, 2017
1152017
Estimating human motion from multiple kinect sensors
S Asteriadis, A Chatzitofis, D Zarpalas, DS Alexiadis, P Daras
Proceedings of the 6th international conference on computer vision/computer …, 2013
1142013
Immersive 3D holoscopic video system
A Aggoun, E Tsekleves, MR Swash, D Zarpalas, A Dimou, P Daras, ...
IEEE MultiMedia 20 (1), 28-37, 2012
1082012
Spherical view synthesis for self-supervised 360 depth estimation
N Zioulis, A Karakottas, D Zarpalas, F Alvarez, P Daras
2019 International Conference on 3D Vision (3DV), 690-699, 2019
1052019
3D model search and retrieval using the spherical trace transform
D Zarpalas, P Daras, A Axenopoulos, D Tzovaras, MG Strintzis
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2007, 1-14, 2006
1032006
Motion analysis: Action detection, recognition and evaluation based on motion capture data
F Patrona, A Chatzitofis, D Zarpalas, P Daras
Pattern Recognition 76, 612-622, 2018
982018
Efficient 3-D model search and retrieval using generalized 3-D radon transforms
P Daras, D Zarpalas, D Tzovaras, MG Strintzis
IEEE Transactions on Multimedia 8 (1), 101-114, 2006
982006
An edge-to-cloud virtualized multimedia service platform for 5G networks
F Alvarez, D Breitgand, D Griffin, P Andriani, S Rizou, N Zioulis, ...
IEEE Transactions on Broadcasting 65 (2), 369-380, 2019
912019
Three-dimensional shape-structure comparison method for protein classification
P Daras, D Zarpalas, A Axenopoulos, D Tzovaras, MG Strintzis
IEEE/ACM transactions on Computational Biology and Bioinformatics 3 (3), 193-207, 2006
792006
Drone vs. bird detection: Deep learning algorithms and results from a grand challenge
A Coluccia, A Fascista, A Schumann, L Sommer, A Dimou, D Zarpalas, ...
Sensors 21 (8), 2824, 2021
782021
An integrated platform for live 3D human reconstruction and motion capturing
DS Alexiadis, A Chatzitofis, N Zioulis, O Zoidi, G Louizis, D Zarpalas, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 27 (4), 798-813, 2016
782016
Low-cost accurate skeleton tracking based on fusion of kinect and wearable inertial sensors
F Destelle, A Ahmadi, NE O'Connor, K Moran, A Chatzitofis, D Zarpalas, ...
2014 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 371-375, 2014
732014
Fast and precise hippocampus segmentation through deep convolutional neural network ensembles and transfer learning
D Ataloglou, A Dimou, D Zarpalas, P Daras
Neuroinformatics 17 (4), 563-582, 2019
712019
Does deep super-resolution enhance uav detection?
V Magoulianitis, D Ataloglou, A Dimou, D Zarpalas, P Daras
2019 16th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2019
612019
Multimedia watermarking techniques and applications
D Kirovski
CRC Press, 2006
472006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20