Παρακολούθηση
David M. Rosen
David M. Rosen
Assistant Professor, Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northeastern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SE-Sync: A Certifiably Correct Algorithm for Synchronization over the Special Euclidean Group
DM Rosen, L Carlone, AS Bandeira, JJ Leonard
2092016
Lagrangian duality in 3D SLAM: Verification techniques and optimal solutions
L Carlone, DM Rosen, G Calafiore, JJ Leonard, F Dellaert
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
892015
Towards lifelong feature-based mapping in semi-static environments
DM Rosen, J Mason, JJ Leonard
2016 IEEE International conference on robotics and automation (ICRA), 1063-1070, 2016
802016
An incremental trust-region method for robust online sparse least-squares estimation
DM Rosen, M Kaess, JJ Leonard
2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1262-1269, 2012
692012
RISE: An incremental trust-region method for robust online sparse least-squares estimation
DM Rosen, M Kaess, JJ Leonard
IEEE Transactions on Robotics 30 (5), 1091-1108, 2014
652014
A convex relaxation for approximate global optimization in simultaneous localization and mapping
DM Rosen, C DuHadway, JJ Leonard
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5822-5829, 2015
562015
A Certifiably Correct Algorithm for Synchronization over the Special Euclidean Group
DM Rosen, L Carlone, AS Bandeira, JJ Leonard
502020
Robust incremental online inference over sparse factor graphs: Beyond the Gaussian case
DM Rosen, M Kaess, JJ Leonard
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1025-1032, 2013
392013
Shonan Rotation Averaging: Global Optimality by Surfing
F Dellaert, DM Rosen, R Wu, Jing, Mahony, L Carlone
European Conference on Computer Vision, 2020
372020
A Smooth Representation of Belief over SO(3) for Deep Rotation Learning with Uncertainty
V Peretroukhin, M Giamou, DM Rosen, WN Green, N Roy, J Kelly
362020
Distributed Certifiably Correct Pose-Graph Optimization
Y Tian, K Khosoussi, DM Rosen, JP How
arXiv preprint arXiv:1911.03721, 2019, 2019
31*2019
Advances in inference and representation for simultaneous localization and mapping
DM Rosen, KJ Doherty, A Terán Espinoza, JJ Leonard
Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems 4, 215-242, 2021
272021
On the Inclusion of Determinant Constraints in Lagrangian Duality for 3D SLAM
R Tron, DM Rosen, L Carlone
RSS Workshop on "The Problem of Mobile Sensors: Setting future goals and …, 2015
232015
Open source implementation of iSAM
M Kaess, H Johannsson, D Rosen, N Carlevaris-Bianco, J Leonard
people. csail. mit. edu/kaess/isam, 2010
212010
Computational enhancements for certifiably correct SLAM
D Rosen, L Carlone
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017
142017
Scalable Low-Rank Semidefinite Programming for Certifiably Correct Machine Perception
DM Rosen
Intl. Workshop on the Algorithmic Foundations of Robotics, 2020
82020
Inference over heterogeneous finite-/infinite-dimensional systems using factor graphs and Gaussian processes
DM Rosen, G Huang, JJ Leonard
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1261-1268, 2014
72014
Mapping the MIT stata center: Large-scale integrated visual and RGB-D SLAM
MF Fallon, H Johannsson, M Kaess, DM Rosen, E Muggler, JJ Leonard
RSS Workshop on RGB-D: Advanced Reasoning with Depth Cameras, 2012
72012
Convex Iteration for Distance-Geometric Inverse Kinematics
M Giamou, F Maric, D Rosen, V Peretroukhin, N Roy, I Petrovic, J Kelly
IEEE Robotics and Automation Letters, 2022
42022
Performance Guarantees for Spectral Initialization in Rotation Averaging and Pose-Graph SLAM
KJ Doherty, DM Rosen, JJ Leonard
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20