Παρακολούθηση
Maurizio Lenzerini
Maurizio Lenzerini
Professor of Computer Science, Sapienza University of Rome
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα diag.uniroma1.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data integration: A theoretical perspective
M Lenzerini
Proceedings of the twenty-first ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 2002
38742002
A comparative analysis of methodologies for database schema integration
C Batini, M Lenzerini, SB Navathe
ACM computing surveys (CSUR) 18 (4), 323-364, 1986
29121986
Tractable Reasoning and Efficient Query Answering in Description Logics: The DL-Lite Family
D Calvanese, G De Giacomo, D Lembo, M Lenzerini, R Rosati
Journal of Automated reasoning 39, 385-429, 2007
17312007
Linking data to ontologies
A Poggi, D Lembo, D Calvanese, G De Giacomo, M Lenzerini, R Rosati
Journal on data semantics X, 133-173, 2008
10712008
Fundamentals of data warehouses
M Jarke, M Lenzerini, Y Vassiliou, P Vassiliadis
Springer Verlag, 2003
9562003
Automatic Composition of E-services That Export Their Behavior
D Berardi, D Calvanese, G De Giacomo, M Lenzerini, M Mecella
Service-Oriented Computing-ICSOC 2003: First International Conference …, 2003
6022003
Reasoning in description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Principles of knowledge representation 1, 191-236, 1996
5731996
The complexity of concept languages
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt
Information and Computation 134 (1), 1-58, 1997
5451997
Data complexity of query answering in description logics
D Calvanese, G De Giacomo, D Lembo, M Lenzerini, R Rosati
Artificial Intelligence 195, 335-360, 2013
5432013
DL-Lite: Tractable description logics for ontologies
D Calvanese, G De Giacomo, D Lembo, M Lenzerini, R Rosati
AAAI 5, 602-607, 2005
5192005
On the decidability of query containment under constraints
D Calvanese, G De Giacomo, M Lenzerini
Proceedings of the seventeenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on …, 1998
4761998
AL-log: Integrating Datalog and Description Logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Journal of Intelligent Information Systems 10, 227-252, 1998
4071998
The MASTRO system for ontology-based data access
D Calvanese, G De Giacomo, D Lembo, M Lenzerini, A Poggi, ...
Semantic Web 2 (1), 43-53, 2011
3812011
A methodology for data schema integration in the entity relationship model
C Batini, M Lenzerini
IEEE transactions on software engineering, 650-664, 1984
3801984
Description logics for conceptual data modeling
D Calvanese, M Lenzerini, D Nardi
Logics for databases and information systems, 229-263, 1998
3721998
Description logic framework for information integration
D Calvanese, G De Giacomo, M Lenzerini, D Nardi, R Rosati
KR, 2-13, 1998
3661998
A Framework for Ontology Integration.
D Calvanese, G De Giacomo, M Lenzerini
The emerging semantic web, 201-214, 2001
3532001
TBox and ABox reasoning in expressive description logics
G De Giacomo, M Lenzerini
KR 96, 316-327, 1996
2921996
Representing and using interschema knowledge in cooperative information systems
T Catarci, M Lenzerini
International Journal of Intelligent and Cooperative Information Systems 2 …, 1993
2881993
Logical foundations of peer-to-peer data integration
D Calvanese, G De Giacomo, M Lenzerini, R Rosati
Proceedings of the twenty-third ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 2004
2872004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20