Παρακολούθηση
Spyros Daskalakis
Spyros Daskalakis
EMC Engineer at Cirrus Logic
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cirrus.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sensitive and efficient RF harvesting supply for batteryless backscatter sensor networks
SD Assimonis, SN Daskalakis, A Bletsas
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 64 (4), 1327-1338, 2016
1802016
A uW backscatter-morse-leaf sensor for low-power agricultural wireless sensor networks
SN Daskalakis, G Goussetis, SD Assimonis, MM Tentzeris, A Georgiadis
IEEE Sensors Journal 18 (19), 7889-7898, 2018
1212018
Ambient backscatterers using FM broadcasting for low cost and low power wireless applications
SN Daskalakis, J Kimionis, A Collado, G Goussetis, MM Tentzeris, ...
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 65 (12), 5251-5262, 2017
812017
Soil moisture scatter radio networking with low power
SN Daskalakis, SD Assimonis, E Kampianakis, A Bletsas
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 64 (7), 2338-2346, 2016
612016
A printed millimetre-wave modulator and antenna array for backscatter communications at gigabit data rates
J Kimionis, A Georgiadis, SN Daskalakis, MM Tentzeris
Nature Electronics 4 (6), 439-446, 2021
422021
Ambient FM backscattering for smart agricultural monitoring
SN Daskalakis, J Kimionis, A Collado, MM Tentzeris, A Georgiadis
2017 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), 1339-1341, 2017
412017
Could battery-less scatter radio tags achieve 270-meter range?
G Vougioukas, SN Daskalakis, A Bletsas
2016 IEEE Wireless Power Transfer Conference (WPTC), 1-3, 2016
382016
Four-PAM modulation of ambient FM backscattering for spectrally efficient low-power applications
SN Daskalakis, R Correia, G Goussetis, MM Tentzeris, NB Carvalho, ...
IEEE transactions on microwave theory and techniques 66 (12), 5909-5921, 2018
362018
Efficient RF harvesting for low-power input with low-cost lossy substrate rectenna grid
SD Assimonis, SN Daskalakis, A Bletsas
2014 IEEE RFID technology and applications conference (RFID-TA), 1-6, 2014
342014
Rectifier design challenges for RF wireless power transfer and energy harvesting systems
A Collado, SN Daskalakis, K Niotaki, R Martinez, F Bolos, A Georgiadis
Radioengineering 26 (2), 411-417, 2017
302017
IQ impedance modulator front-end for low-power LoRa backscattering devices
D Belo, R Correia, Y Ding, SN Daskalakis, G Goussetis, A Georgiadis, ...
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 67 (12), 5307-5314, 2019
272019
Soil moisture wireless sensing with analog scatter radio, low power, ultra-low cost and extended communication ranges
SN Daskalakis, SD Assimonis, E Kampianakis, A Bletsas
SENSORS, 2014 IEEE, 122-125, 2014
262014
Achieving fully autonomous system-on-package designs: An embedded-on-package 5G energy harvester within 3D printed multilayer flexible packaging structures
TH Lin, SN Daskalakis, A Georgiadis, MM Tentzeris
2019 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), 1375-1378, 2019
252019
A rectifier circuit insensitive to the angle of incidence of incoming waves based on a Wilkinson power combiner
SN Daskalakis, A Georgiadis, G Goussetis, MM Tentzeris
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 67 (7), 3210-3218, 2019
222019
Backscatter communications
R Torres, R Correia, NB Carvalho, S Daskalakis, G Goussetis, Y Ding, ...
IEEE Journal of Microwaves 1 (4), 864-878, 2021
202021
Inkjet printed 24 GHz rectenna on paper for millimeter wave identification and wireless power transfer applications
S Daskalakis, J Kimionis, J Hester, A Collado, MM Tentzeris, A Georgiadis
2017 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced …, 2017
192017
Dual band RF harvesting with low-cost lossy substrate for low-power supply system
SN Daskalakis, A Georgiadis, A Bletsas, C Kalialakis
2016 10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 1-4, 2016
132016
A low complexity design framework for nfc-rfid inductive coupled antennas
B Couraud, T Deleruyelle, R Vauche, D Flynn, SN Daskalakis
IEEE Access 8, 111074-111088, 2020
112020
Chirp based backscatter modulation
R Correia, Y Ding, SN Daskalakis, P Petridis, G Goussetis, A Georgiadis, ...
2019 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), 279-282, 2019
112019
Spectrally efficient 4-PAM ambient FM backscattering for wireless sensing and RFID applications
SN Daskalakis, R Correia, G Goussetis, MM Tentzeris, NB Carvalho, ...
2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium-IMS, 266-269, 2018
112018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20