Παρακολούθηση
Sylwester Rzoska
Sylwester Rzoska
Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipress.waw.pl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discovery of ultra-crack-resistant oxide glasses with adaptive networks
K Januchta, RE Youngman, A Goel, M Bauchy, SL Logunov, SJ Rzoska, ...
Chemistry of Materials 29 (14), 5865-5876, 2017
1072017
Critical behavior of dielectric permittivity in the isotropic phase of nematogens
A Drozd-Rzoska, SJ Rzoska, J Zioło
Physical Review E 54 (6), 6452, 1996
981996
Structure and mechanical properties of compressed sodium aluminosilicate glasses: Role of non-bridging oxygens
TK Bechgaard, A Goel, RE Youngman, JC Mauro, SJ Rzoska, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 441, 49-57, 2016
922016
Temperature and volume effects on the change of dynamics in propylene carbonate
S Pawlus, R Casalini, CM Roland, M Paluch, SJ Rzoska, J Ziolo
Physical Review E 70 (6), 061501, 2004
842004
Phase transitions from THE isotropic liquid to liquid crystalline mesophases studied by linear and nonlinear static dielectric permittivity
A Drozd-Rzoska, SJ Rzoska, K Czupryñski
Physical Review E 61 (5), 5355, 2000
772000
Scaling of high-pressure viscosity data in low-molecular-weight glass-forming liquids
M Paluch, Z Dendzik, SJ Rzoska
Physical Review B 60 (5), 2979, 1999
741999
Influence of intermolecular interactions on the sign of dTc/dp in critical solutions
P Urbanowicz, SJ Rzoska, M Paluch, B Sawicki, A Szulc, J Zioło
Chemical physics 201 (2-3), 575-582, 1995
731995
Changes in dynamic crossover with temperature and pressure in glass-forming diethyl phthalate
S Pawlus, M Paluch, M Sekula, KL Ngai, SJ Rzoska, J Ziolo
Physical Review E 68 (2), 021503, 2003
722003
On the isothermal pressure behaviour of the relaxation times for supercooled glass-forming liquids
M Paluch, SJ Rzoska, P Habdas, J Ziolo
Journal of Physics: Condensed Matter 10 (19), 4131, 1998
701998
Structural origin of high crack resistance in sodium aluminoborate glasses
K Januchta, RE Youngman, A Goel, M Bauchy, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 460, 54-65, 2017
682017
Quasicritical behavior of dielectric permittivity in the isotropic phase of smectogenic n-cyanobiphenyls
A Drozd-Rzoska, SJ Rzoska, J Zioło
Physical Review E 61 (5), 5349, 2000
682000
Kerr effect and the nonlinear dielectric effect on approaching the critical consolute point
SJ Rzoska
Physical Review E 48 (2), 1136, 1993
681993
Unique effects of thermal and pressure histories on glass hardness: structural and topological origin
MM Smedskjaer, M Bauchy, JC Mauro, SJ Rzoska, M Bockowski
The Journal of chemical physics 143 (16), 164505, 2015
632015
A universal description of ultraslow glass dynamics
JC Martinez-Garcia, SJ Rzoska, A Drozd-Rzoska, J Martinez-Garcia
Nature communications 4 (1), 1-9, 2013
612013
High-pressure and temperature dependence of dielectric relaxation in supercooled di-isobutyl phthalate
M Paluch, J Zioło, SJ Rzoska, P Habdas
Physical Review E 54 (4), 4008, 1996
611996
Fluidlike behavior of dielectric permittivity in a wide range of temperature above and below the nematic-isotropic transition
SJ Rzoska, J Ziolo, W Sułkowski, J Jadżyn, G Czechowski
Physical Review E 64 (5), 052701, 2001
602001
Nonlinear dielectric phenomena in complex liquids
SJ Rzoska, VP Zhelezny, V Zhelezny
Springer Science & Business Media, 2004
582004
Isothermal and high-pressure studies of dielectric relaxation in supercooled glycerol
M Paluch, SJ Rzoska, P Habdas, J Ziolo
Journal of physics: Condensed matter 8 (50), 10885, 1996
581996
The combined effect of high pressure and nisin or lysozyme on the inactivation of Alicyclobacillus acidoterrestris spores in apple juice
B Sokołowska, S Skąpska, M Fonberg-Broczek, J Niezgoda, ...
High Pressure Research 32 (1), 119-127, 2012
542012
Derivative-based analysis for temperature and pressure evolution of dielectric relaxation times in vitrifying liquids
A Drozd-Rzoska, SJ Rzoska
Physical Review E 73 (4), 041502, 2006
542006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20