Παρακολούθηση
Markku Laine
Markku Laine
Postdoctoral Researcher, Aalto University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aalto.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RESTful Web Services for the Internet of Things
M Laine
Aalto University Technical Report, 2012
342012
Aalto Interface Metrics (AIM): A Service and Codebase for Computational GUI Evaluation
A Oulasvirta, S De Pascale, J Koch, T Langerak, J Jokinen, K Todi, ...
The 31st Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology …, 2018
262018
Towards Unified Web Application Development
M Laine, D Shestakov, E Litvinova, P Vuorimaa
IT Professional 13 (5), 30-36, 2011
262011
Performance Evaluation of XMPP on the Web
M Laine, K Säilä
Aalto University Technical Report, 2012
222012
ImageSense: An Intelligent Collaborative Ideation Tool to Support Diverse Human-Computer Partnerships
J Koch, N Taffin, M Beaudouin-Lafon, M Laine, A Lucero, WE Mackay
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 4 (CSCW1), 1-27, 2020
212020
Leveraging Declarative Languages in Web Application Development
P Vuorimaa, M Laine, E Litvinova, D Shestakov
World Wide Web 19 (4), 519-543, 2016
162016
XFormsDB: An Extensible Web Application Framework Built upon Declarative W3C Standards
M Laine, D Shestakov, P Vuorimaa
ACM SIGAPP Applied Computing Review (ACR) 12 (3), 37-50, 2012
102012
Layout as a Service (LaaS): A Service Platform for Self-Optimizing Web Layouts
M Laine, A Nakajima, N Dayama, A Oulasvirta
ICWE 2020, 2020
82020
Client-Side Storage in Web Applications
M Laine
Aalto University Technical Report, 2012
62012
XFormsDB—An XForms-Based Framework for Simplifying Web Application Development
M Laine
Aalto University School of Science, 2010
52010
Connecting XForms to Databases: An Extension to the XForms Markup Language
M Honkala, O Koskimies, M Laine
W3C Workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications, 2007
52007
TouchModifier: enriched multi-touch gestures for tablet browsers
J Kleimola, M Laine, E Litvinova, P Vuorimaa
Proceedings of the 2013 ACM international conference on Interactive …, 2013
42013
XIDE: Expanding End-User Web Development
E Litvinova, M Laine, P Vuorimaa
The Eighth International Conference on Web Information Systems and …, 2012
42012
Extending XForms with Server-Side Functionality
M Laine, D Shestakov, P Vuorimaa
The 27th ACM Symposium on Applied Computing (SAC '12), 688-695, 2012
42012
Responsive and Personalized Web Layouts with Integer Programming
M Laine, Y Zhang, S Santala, JPP Jokinen, A Oulasvirta
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 5 (EICS), 1-23, 2021
32021
XFormsDB: A Declarative Web Application Framework
M Laine, D Shestakov, P Vuorimaa
The 12th International Conference on Web Engineering (ICWE '12), 477-480, 2012
22012
Unified Web Application Development-A Declarative Approach to Empower End-User Developers
M Laine
Aalto University, 2018
2018
UniQue: An Approach for Unified and Efficient Querying of Heterogeneous Web Data Sources
M Laine, J Kleimola, P Vuorimaa
Proceedings of the 12th International Conference on Web Information Systems …, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18