Παρακολούθηση
Sara Louise Walker
Sara Louise Walker
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bham.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review on the optimal placement, sizing and control of an energy storage system in the distribution network
LA Wong, VK Ramachandaramurthy, P Taylor, JB Ekanayake, SL Walker, ...
Journal of Energy Storage 21, 489-504, 2019
2742019
Citizen versus consumer: challenges in the UK green power market
SL Batley, D Colbourne, PD Fleming, P Urwin
Energy Policy 29 (6), 479-487, 2001
2652001
Building mounted wind turbines and their suitability for the urban scale-a review of methods of estimating urban wind resource
SL Walker
Energy and Buildings 43, 1852-1862, 2011
2412011
Optimal placement and sizing of battery energy storage system for losses reduction using whale optimization algorithm
LA Wong, VK Ramachandaramurthy, SL Walker, P Taylor, MJ Sanjari
Journal of Energy Storage 26, 100892, 2019
1392019
Machine Learning, Deep Learning and Statistical Analysis for forecasting building energy consumption—A systematic review
M Khalil, AS McGough, Z Pourmirza, M Pazhoohesh, S Walker
Engineering Applications of Artificial Intelligence 115, 105287, 2022
982022
Willingness to Pay for Renewable Energy: Implications for UK Green Tariff Offerings
SL Batley, PD Fleming, P Urwin
Indoor and Built Environment 9 (3-4), 157-170, 2000
892000
Low-carbon retrofits in social housing: Interaction with occupant behaviour
SL Walker, D Lowery, K Theobald
Energy Research & Social Science 2, 102-114, 2014
862014
Performance and exhaust emissions of a diesel engine fuelled with Croton megalocarpus (musine) methyl ester
B Aliyu, D Shitanda, S Walker, B Agnew, S Masheiti, R Atan
Applied Thermal Engineering 31 (1), 36-41, 2011
692011
An evaluation framework for future integrated energy systems: A whole energy systems approach
AEH Berjawi, SL Walker, C Patsios, SHR Hosseini
Renewable and Sustainable Energy Reviews 145, 111163, 2021
652021
A systems approach for management of microgrids considering multiple energy carriers, stochastic loads, forecasting and demand side response
D Giaouris, AI Papadopoulos, C Patsios, S Walker, C Ziogou, P Taylor, ...
Applied energy 226, 546-559, 2018
602018
Optimal planning and operation of multi-vector energy networks: A systematic review
SHR Hosseini, A Allahham, SL Walker, P Taylor
Renewable and Sustainable Energy Reviews 133, 110216, 2020
512020
Reinforcement learning based adaptive power pinch analysis for energy management of stand-alone hybrid energy storage systems considering uncertainty
BE Nyong-Bassey, D Giaouris, C Patsios, S Papadopoulou, ...
Energy 193, 116622, 2020
512020
Optimal placement and sizing of battery energy storage system considering the duck curve phenomenon
LA Wong, VK Ramachandaramurthy, SL Walker, JB Ekanayake
IEEE access 8, 197236-197248, 2020
482020
Energy storage system policies: Way forward and opportunities for emerging economies
SB Sani, P Celvakumaran, VK Ramachandaramurthy, S Walker, B Alrazi, ...
Journal of Energy Storage 32, 101902, 2020
482020
Green hope or red herring? Examining consumer perceptions of peer-to-peer energy trading in the United Kingdom
K Pumphrey, SL Walker, M Andoni, V Robu
Energy Research & Social Science 68, 101603, 2020
472020
Building as a virtual power plant, magnitude and persistence of deferrable loads and human comfort implications
M Royapoor, M Pazhoohesh, PJ Davison, C Patsios, S Walker
Energy and Buildings 213, 109794, 2020
462020
An integrated framework for sizing and energy management of hybrid energy systems using finite automata
Y Khawaja, A Allahham, D Giaouris, C Patsios, S Walker, I Qiqieh
Applied Energy 250, 257-272, 2019
422019
MicroGrid resilience-oriented scheduling: A robust MISOCP model
NM Zografou-Barredo, C Patsios, I Sarantakos, P Davison, SL Walker, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 12 (3), 1867-1879, 2020
392020
Transfer Learning Approach for Occupancy Prediction in Smart Buildings
M Khalil, S McGough, Z Pourmirza, M Pazhoohesh, S Walker
2021 12th International Renewable Energy Conference (IREC), 1-6, 2021
382021
Wind turbines in the landscape: An evaluation of local community involvement and other considerations in UK wind farm development
P Devine-Wright, G McAlpine, S Batley-White
Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Environmental Design …, 2001
352001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20