Παρακολούθηση
Paschalis Gkaidatzis
Paschalis Gkaidatzis
CERTH - ITI, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A NILM algorithm with enhanced disaggregation scheme under harmonic current vectors
AS Bouhouras, PA Gkaidatzis, E Panagiotou, N Poulakis, ...
Energy and Buildings 183, 392-407, 2019
582019
Optimal active and reactive nodal power requirements towards loss minimization under reverse power flow constraint defining DG type
AS Bouhouras, KI Sgouras, PA Gkaidatzis, DP Labridis
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 78, 445-454, 2016
522016
Impact of reverse power flow on the optimal distributed generation placement problem
KI Sgouras, AS Bouhouras, PA Gkaidatzis, DI Doukas, DP Labridis
IET Generation, Transmission & Distribution 11 (18), 4626-4632, 2017
382017
Load signature formulation for non-intrusive load monitoring based on current measurements
AS Bouhouras, PA Gkaidatzis, KC Chatzisavvas, E Panagiotou, ...
Energies 10 (4), 538, 2017
322017
Load variations impact on optimal DG placement problem concerning energy loss reduction
PA Gkaidatzis, AS Bouhouras, DI Doukas, KI Sgouras, DP Labridis
Electric Power Systems Research 152, 36-47, 2017
292017
Impact of penetration schemes to optimal DG placement for loss minimisation
PA Gkaidatzis, DI Doukas, AS Bouhouras, KI Sgouras, DP Labridis
International Journal of Sustainable Energy 36 (5), 473-488, 2017
212017
Optimal siting of BESS in distribution networks under high PV penetration
DA Raptis, PS Periandros, PA Gkaidatzis, AS Bouhouras, DP Labridis
2018 53rd International Universities power engineering conference (UPEC), 1-6, 2018
142018
On Reverse Power Flow Modelling in Distribution Grids
DI Doukas, PA Gkaidatzis, AS Bouhouras, KI Sgouras, DP Labridis
MedPower 2016, 2016
122016
Techno-economic analysis for optimal energy storage systems placement considering stacked grid services
DI Karadimos, AD Karafoulidis, DI Doukas, PA Gkaidatzis, DP Labridis, ...
2017 14th International Conference on the European Energy Market (EEM), 1-6, 2017
112017
Comparative analysis of heuristic techniques applied to ODGP
PA Gkaidatzis, DI Doukas, DP Labridis, AS Bouhouras
2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2017
112017
Efficient RES penetration under optimal distributed generation placement approach
PA Gkaidatzis, AS Bouhouras, KI Sgouras, DI Doukas, GC Christoforidis, ...
Energies 12 (7), 1250, 2019
102019
Application and evaluation of UPSO to ODGP in radial Distribution Networks
PA Gkaidatzis, AS Bouhouras, DI Doukas, KI Sgouras, DP Labridis
13th European Energy Market Conference, EEM 2016, 2016
102016
Optimal Distributed Generation Placement Problem for Renewable and DG Units: An Innovative Approach
PA Gkaidatzis, AS Bouhouras, KI Sgouras, DI Doukas, DP Labridis
92016
Optimal application order of network reconfiguration and ODGP for loss reduction in distribution networks
AS Bouhouras, PA Gkaidatzis, DP Labridis
2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2017
62017
A PSO based optimal EVs Charging utilizing BESSs and PVs in buildings
AS Bouhouras, PA Gkaidatzis, I Panapakidis, A Tsiakalos, DP Labridis, ...
2019 IEEE 13th International Conference on Compatibility, Power Electronics …, 2019
52019
OptiMEMS: An Adaptive Lightweight Optimal Microgrid Energy Management System Based on the Novel Virtual Distributed Energy Resources in Real-Life Demonstration
AD Bintoudi, L Zyglakis, AC Tsolakis, PA Gkaidatzis, A Tryferidis, ...
Energies 14 (10), 2752, 2021
42021
Optimal siting of bess in distribution networks under high wind power penetration
SP Ntomalis, GA Nakas, PA Gkaidatzis, DP Labridis, AS Bouhouras, ...
2018 IEEE International energy conference (ENERGYCON), 1-6, 2018
42018
Energy Loss Reduction in Distribution Networks via ODGP
AS Bouhouras, C Parisses, PA Gkaidatzis, KI Sgouras, DI Doukas, ...
13th European Energy Market Conference, EEM 2016, 2016
42016
A UPSO based optimal BEVs charging for voltage quality improvement
AS Bouhouras, A Tsiakalos, E Emmanouil, GC Christoforidis, ...
2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 1-6, 2018
32018
An interdisciplinary approach on efficient virtual microgrid to virtual microgrid energy balancing incorporating data preprocessing techniques
P Koukaras, C Tjortjis, P Gkaidatzis, N Bezas, D Ioannidis, D Tzovaras
Computing 104 (1), 209-250, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20