Παρακολούθηση
Oliver Whyte
Oliver Whyte
Microsoft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ens.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-uniform deblurring for shaken images
O Whyte, J Sivic, A Zisserman, J Ponce
International journal of computer vision 98, 168-186, 2012
8912012
Deblurring shaken and partially saturated images
O Whyte, J Sivic, A Zisserman
International journal of computer vision 110, 185-201, 2014
2642014
Get Out of my Picture! Internet-based Inpainting.
O Whyte, J Sivic, A Zisserman
BMVC 2 (4), 5, 2009
1532009
Removing camera shake blur and unwanted occluders from photographs
O Whyte
École normale supérieure de Cachan-ENS Cachan, 2012
42012
Efficient, blind, spatially-variant deblurring for shaken images.
O Whyte, J Sivic, A Zisserman, J Ponce
Motion Deblurring, 75-99, 2014
12014
Non-uniform deblurring for shaken images: derivation of parameter update equations for blind de-blurring
O Whyte
12010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6