Παρακολούθηση
Jason O'Kane
Jason O'Kane
Professor of Computer Science, Texas A&M University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tamu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A gentle introduction to ROS
JM O'Kane
Jason M. O'Kane, 2013
2362013
CHARLIE: An adaptive robot design with hand and face tracking for use in autism therapy
L Boccanfuso, JM O’Kane
International journal of social robotics 3, 337-347, 2011
1282011
A low-cost socially assistive robot and robot-assisted intervention for children with autism spectrum disorder: field trials and lessons learned
L Boccanfuso, S Scarborough, RK Abramson, AV Hall, HH Wright, ...
Autonomous Robots 41, 637-655, 2017
1212017
Experimental comparison of open source vision-based state estimation algorithms
A Quattrini Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, ...
2016 International Symposium on Experimental Robotics, 775-786, 2017
842017
Comparing the power of robots
JM O'Kane, SM LaValle
The International Journal of Robotics Research 27 (1), 5-23, 2008
832008
Multi-robot dubins coverage with autonomous surface vehicles
N Karapetyan, J Moulton, JS Lewis, AQ Li, JM O'Kane, I Rekleitis
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2373-2379, 2018
822018
Bird's eye view: Cooperative exploration by UGV and UAV
S Hood, K Benson, P Hamod, D Madison, JM O'Kane, I Rekleitis
2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 247-255, 2017
802017
Remote measurement of breathing rate in real time using a high precision, single-point infrared temperature sensor
L Boccanfuso, JM O'Kane
2012 4th IEEE RAS & EMBS International Conference on Biomedical Robotics and …, 2012
682012
Localization with limited sensing
JM O'Kane, SM LaValle
IEEE Transactions on Robotics 23 (4), 704-716, 2007
682007
Computing Pareto optimal coordinations on roadmaps
R Ghrist, JM O'Kane, SM LaValle
The International Journal of Robotics Research 24 (11), 997-1010, 2005
602005
Probabilistic localization with a blind robot
LH Erickson, J Knuth, JM O'Kane, SM LaValle
2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1821-1827, 2008
572008
Global localization using odometry
JM O'Kane
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
422006
Concise planning and filtering: hardness and algorithms
JM O’Kane, DA Shell
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 14 (4), 1666-1681, 2017
412017
A complete algorithm for visibility-based pursuit-evasion with multiple pursuers
NM Stiffler, JM O'Kane
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1660-1667, 2014
392014
Almost-sensorless localization
JM O'Kane, SM LaValle
Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and …, 2005
372005
Semi-boustrophedon coverage with a dubins vehicle
JS Lewis, W Edwards, K Benson, I Rekleitis, JM O'Kane
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
362017
On the value of ignorance: Balancing tracking and privacy using a two-bit sensor
JM O’Kane
Algorithmic Foundation of Robotics VIII, 235-249, 2009
342009
Navigation in the presence of obstacles for an agile autonomous underwater vehicle
M Xanthidis, N Karapetyan, H Damron, S Rahman, J Johnson, ...
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 892-899, 2020
332020
Multi-robot online sensing strategies for the construction of communication maps
A Quattrini Li, PK Penumarthi, J Banfi, N Basilico, JM O’Kane, I Rekleitis, ...
Autonomous Robots 44, 299-319, 2020
322020
Coverage of an environment using energy-constrained unmanned aerial vehicles
K Yu, JM O’Kane, P Tokekar
2019 international conference on robotics and automation (ICRA), 3259-3265, 2019
322019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20