Παρακολούθηση
Evangelos Kardakos
Evangelos Kardakos
Postdoctoral Researcher, EEH - Power Systems Laboratory, ETH Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eeh.ee.ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal offering strategy of a virtual power plant: A stochastic bi-level approach
EG Kardakos, CK Simoglou, AG Bakirtzis
IEEE Transactions on Smart Grid 7 (2), 794-806, 2015
4122015
Comparison of SARIMAX, SARIMA, modified SARIMA and ANN-based models for short-term PV generation forecasting
SI Vagropoulos, GI Chouliaras, EG Kardakos, CK Simoglou, AG Bakirtzis
2016 IEEE international energy conference (ENERGYCON), 1-6, 2016
1882016
Application of time series and artificial neural network models in short-term forecasting of PV power generation
EG Kardakos, MC Alexiadis, SI Vagropoulos, CK Simoglou, PN Biskas, ...
2013 48th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC), 1-6, 2013
1502013
Modelling the energy transition: A nexus of energy system and economic models
PC Del Granado, RH Van Nieuwkoop, EG Kardakos, C Schaffner
Energy strategy reviews 20, 229-235, 2018
1072018
ANN-based scenario generation methodology for stochastic variables of electric power systems
SI Vagropoulos, EG Kardakos, CK Simoglou, AG Bakirtzis, JPS Catalao
Electric Power Systems Research 134, 9-18, 2016
1072016
Optimal bidding strategy in transmission-constrained electricity markets
EG Kardakos, CK Simoglou, AG Bakirtzis
Electric Power Systems Research 109, 141-149, 2014
982014
Smart and sustainable power systems: operations, planning, and economics of insular electricity grids
JPS Catalão
CRC Press, 2017
592017
Short-term electricity market simulation for pool-based multi-period auctions
EG Kardakos, CK Simoglou, AG Bakirtzis
IEEE Transactions on Power Systems 28 (3), 2526-2535, 2013
392013
An advanced model for the efficient and reliable short-term operation of insular electricity networks with high renewable energy sources penetration
CK Simoglou, EG Kardakos, EA Bakirtzis, DI Chatzigiannis, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 38, 415-427, 2014
352014
A distributionally robust bidding strategy for a wind power plant
X Han, EG Kardakos, G Hug
Electric Power Systems Research 177, 105986, 2019
202019
A unified unit commitment—Economic dispatch model for short-term power system scheduling under high wind energy penetration
EA Bakirtzis, AV Ntomaris, EG Kardakos, CK Simoglou, PN Biskas, ...
11th International Conference on the European Energy Market (EEM14), 1-6, 2014
132014
Offering strategy of a price-maker PV power plant: Multi-stage stochastic programming with probabilistic constraints
X Han, EG Kardakos, G Hug
2018 Power Systems Computation Conference (PSCC), 1-7, 2018
112018
Bidding strategy for risk-averse producers in transmission-constrained electricity markets
EG Kardakos, CK Simoglou, SI Vagropoulos, AG Bakirtzis
2015 12th International Conference on the European Energy Market (EEM), 1-5, 2015
82015
Modelling the energy transition: A nexus of energy system and economic models. Energy Strategy Reviews, 20, 229–235
P Crespo del Granado, RH van Nieuwkoop, EG Kardakos, C Schaffner
72018
Modelling the energy transition: a nexus of energy system and economic models. Energy Strategy Rev 2018; 20: 229–35
P Crespo del Granado, RH van Nieuwkoop, EG Kardakos, C Schaffner
7
Trading strategy for decentralized energy resources in sequential electricity markets: A swiss case study
X Han, EG Kardakos, G Hug
2017 IEEE Innovative Smart Grid Technologies-Asia (ISGT-Asia), 1-7, 2017
62017
Artificial neural network-based methodology for short-term electric load scenario generation
SI Vagropoulos, EG Kardakos, CK Simoglou, AG Bakirtzis, JPS Catalão
2015 18th International Conference on Intelligent System Application to …, 2015
62015
Large-scale res integration in electricity markets: Challenges and potential solutions
CK Simoglou, SI Vagropoulos, EA Bakirtzis, EG Kardakos, ...
Power Engineering Conference (UPEC), 2015 50th International Universities, 1 - 6, 2015
62015
Hydrothermal producer offering strategy in a transmission-constrained electricity market: An MPEC approach
EG Kardakos, CK Simoglou, AG Bakirtzis
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies, Europe, 1-6, 2014
62014
Optimal bidding strategies of a mixed RES portfolio by stochastic programming
EG Kardakos, CK Simoglou, AG Bakirtzis
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies, Europe, 1-6, 2014
52014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20