Παρακολούθηση
Spyridoula Varlokosta
Spyridoula Varlokosta
Professor of Linguistics and Psycholiguistics, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phil.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pseudoclefts crosslinguistically
S Iatridou, S Varlokosta
Natural language semantics 6 (1), 3-28, 1998
1181998
Issues on Modern Greek sentential complementation
S Varlokosta
University of Maryland, College Park, 1994
1171994
The breakdown of functional categories in Greek aphasia: Evidence from agreement, tense, and aspect
S Varlokosta, N Valeonti, M Kakavoulia, M Lazaridou, A Economou, ...
Aphasiology 20 (8), 723-743, 2006
1082006
A cross-linguistic study of the acquisition of clitic and pronoun production
S Varlokosta, A Belletti, J Costa, N Friedmann, A Gavarró, KK Grohmann, ...
Language acquisition 23 (1), 1-26, 2016
1062016
Control complements in modern Greek
S Varlokosta
UMD Working Papers in Linguistics 1, 144-163, 1993
103*1993
Control in modern Greek
S Varlokosta, N Hornstein
North East Linguistic Society 23, 1993
1031993
Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers
N Katsos, C Cummins, MJ Ezeizabarrena, A Gavarró, J Kuvač Kraljević, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (33), 9244-9249, 2016
902016
Functional projections, markedness, and “root infinitives” in early child Greek
S Varlokosta, A Vainikka, B Rohrbacher
Walter de Gruyter, Berlin/New York 15 (2-3), 187-208, 1998
881998
Patterns of syntactic development in children with Williams syndrome and Down's syndrome: Evidence from passives and wh‐questions
V Joffe, S Varlokosta
Clinical linguistics & phonetics 21 (9), 705-727, 2007
822007
Agrammatic production: Interpretable features and selective impairment in verb inflection
V Fyndanis, S Varlokosta, K Tsapkini
Lingua 122 (10), 1134-1147, 2012
702012
Moving from theta-positions: pronominal clitic doubling in Greek
I Philippaki-Warburton, S Varlokosta, M Georgiafentis, G Kotzoglou
Lingua 114 (8), 963-989, 2004
692004
Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions
V Fyndanis, M Lind, S Varlokosta, M Kambanaros, E Soroli, K Ceder, ...
Clinical linguistics & phonetics 31 (7-9), 697-710, 2017
632017
Pronominal and anaphoric reference in agrammatism
S Edwards, S Varlokosta
Journal of Neurolinguistics 20 (6), 423-444, 2007
582007
Case morphology and word order in second language Turkish: Evidence from Greek learners
D Papadopoulou, S Varlokosta, V Spyropoulos, H Kaili, S Prokou, ...
Second Language Research 27 (2), 173-204, 2011
572011
The syntactic and semantic properties of free relatives in Modern Greek
A Alexiadou, S Varlokosta
ZAS Papers in Linguistics 5, 1-31, 1996
571996
Imageability ratings across languages
A Rofes, L Zakariás, K Ceder, M Lind, MB Johansson, V De Aguiar, ...
Behavior research methods 50, 1187-1197, 2018
552018
Resumptives and wh-movement in the acquisition of relative clauses in Modern Greek and Hebrew
S Varlokosta, S Armon-Lotem
Proceedings of the 22nd Annual Boston University Conference on Language …, 1998
531998
Automatic detection of linguistic indicators as a means of early detection of Alzheimer's disease and of related dementias: A computational linguistics analysis
V Rentoumi, G Paliouras, E Danasi, D Arfani, K Fragkopoulou, ...
2017 8th IEEE international conference on cognitive infocommunications …, 2017
472017
Lack of clitic pronoun distinctions in the acquisition of principle B in child Greek
S Varlokosta
Proceedings of the 24th annual Boston University Conference on Language …, 2000
442000
Root infinitives without infinitives
S Varlokosta, A Vainikka, B Rohrbacher
Proceedings of the 20th annual Boston University conference on language …, 1996
441996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20