Παρακολούθηση
Stevan Šandi
Stevan Šandi
Research Engineer, University of Donja Gorica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα udg.edu.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A private blockchain implementation using multichain open source platform
A Ismailisufi, T Popović, N Gligorić, S Radonjic, S Šandi
2020 24th International Conference on Information Technology (IT), 1-4, 2020
522020
Pneumonia detection using deep learning based on convolutional neural network
L Račić, T Popović, S Šandi
2021 25th International Conference on Information Technology (IT), 1-4, 2021
412021
pypmu—open source python package for synchrophasor data transfer
S Šandi, B Krstajić, T Popović
2016 24th Telecommunications Forum (TELFOR), 1-4, 2016
22*2016
A novel solution for counterfeit prevention in the wine industry based on IoT, smart tags, and crowd-sourced information
T Popović, S Krčo, V Maraš, L Hakola, S Radonjić, R Van Kranenburg, ...
Internet of Things 14, 100375, 2021
162021
The use of tesseract ocr number recognition for food tracking and tracing
S Čakić, T Popović, S Šandi, S Krčo, A Gazivoda
2020 24th International Conference on Information Technology (IT), 1-4, 2020
162020
Smart tags for brand protection and anti-counterfeiting in wine industry
S Šandi, S Radonjić, J Drobnjak, M Simeunović, B Stamatović, T Popović
2018 23rd International Scientific-Professional Conference on Information …, 2018
112018
Python implementation of ieee c37. 118 communication protocol
S Šandi, T Popović, B Krstajić
ETF Journal of Electrical Engineering 21 (1), 108-117, 2015
72015
Detection of Plant Diseases Using Leaf Images and Machine Learning
A Suljović, S Čakić, T Popović, S Šandi
2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 1-4, 2022
32022
Human Activity Detection Using Deep Learning and Bracelet with Bluetooth Transmitter
S Čakić, S Šandi, D Nedić, S Krčo, T Popović
2021 29th Telecommunications Forum (TELFOR), 1-4, 2021
32021
Use of mobile applications in smart agriculture
T Popović, V Maraš, S Čakić, S Šandi, S Radonjić, K Pavićević
Practical Guide for the Use of ICT in AET 36, 2021
22021
A Blockchain-Based Approach to Management of University Diploma Authenticity
B Jovović, T Popović, S Šandi, Z Djikanović
2023 27th International Conference on Information Technology (IT), 1-4, 2023
2023
ALATI ZA PODRŠKU MJERENJU SINHROFAZORA TOOLS FOR SUPPORTING THE MEASUREMENT OF SYNCHROPHASORS
S Šandi, T Popović, B Krstajić
IMPLEMENTACIJA IEEE C37. 118 KOMUNIKACIONOG PROTOKOLA U PYTHON-U PYTHON IMPLEMENTATION OF IEEE C37. 118 COMMUNICATION PROTOCOL
S Šandi, T Popović, B Krstajić
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13