Παρακολούθηση
Rosalind Bark
Rosalind Bark
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uea.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new valuation school: Integrating diverse values of nature in resource and land use decisions
S Jacobs, N Dendoncker, B Martín-López, DN Barton, ...
Ecosystem services 22, 213-220, 2016
3852016
Valuing water for sustainable development
DE Garrick, JW Hall, A Dobson, R Damania, RQ Grafton, R Hope, ...
Science 358 (6366), 1003-1005, 2017
1542017
Sustainable irrigation: How did irrigated agriculture in Australia's Murray–Darling Basin adapt in the Millennium Drought?
M Kirby, R Bark, J Connor, ME Qureshi, S Keyworth
Agricultural Water Management 145, 154-162, 2014
1102014
Adaptive basin governance and the prospects for meeting Indigenous water claims
RH Bark, DE Garrick, CJ Robinson, S Jackson
Environmental Science & Policy 19, 169-177, 2012
932012
Snow days? Snowmaking adaptation and the future of low latitude, high elevation skiing in Arizona, USA
RH Bark, BG Colby, F Dominguez
Climatic Change 102 (3), 467-491, 2010
832010
An ecosystem services approach to estimating economic losses associated with drought
O Banerjee, R Bark, J Connor, ND Crossman
Ecological Economics 91, 19-27, 2013
812013
Operationalising the ecosystem services approach in water planning: A case study of indigenous cultural values from the Murray–Darling Basin, Australia
RH Bark, M Barber, S Jackson, K Maclean, C Pollino, B Moggridge
International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services …, 2015
722015
Habitat preservation and restoration: Do homebuyers have preferences for quality habitat?
RH Bark, DE Osgood, BG Colby, G Katz, J Stromberg
Ecological economics 68 (5), 1465-1475, 2009
722009
Environmental water governance in federal rivers: opportunities and limits for subsidiarity in Australia's Murray–Darling River
D Garrick, R Bark, J Connor, O Banerjee
Water Policy 14 (6), 915-936, 2012
582012
An interview methodology for exploring the values that community leaders assign to multiple-use landscapes
D Hatton MacDonald, R Bark, A McRae, T Kalivas, A Grandgirard, ...
Ecology and Society 18 (1), 1-12, 2013
562013
Meeting Indigenous peoples' objectives in environmental flow assessments: Case studies from an Australian multi-jurisdictional water sharing initiative
S Jackson, C Pollino, K Maclean, R Bark, B Moggridge
Journal of Hydrology 522, 141-151, 2015
542015
Evaluating an interdisciplinary research project: Lessons learned for organisations, researchers and funders
RH Bark, ME Kragt, BJ Robson
International Journal of Project Management 34 (8), 1449-1459, 2016
532016
How do homebuyers value different types of green space?
RH Bark, DE Osgood, BG Colby, EB Halper
Journal of Agricultural and Resource Economics 36 (2), 395-415, 2011
452011
The economic impact of water reductions during the Millennium Drought in the Murray-Darling Basin
M Kirby, JD Connor, RH Bark, ME Qureshi, SW Keyworth
432012
Tracking cultural ecosystem services: water chasing the Colorado River restoration pulse flow
RH Bark, CJ Robinson, KW Flessa
Ecological Economics 127, 165-172, 2016
412016
Flood risk perceptions and the UK media: Moving beyond “once in a lifetime” to “Be Prepared” reporting
V Cologna, RH Bark, J Paavola
Climate Risk Management 17, 1-10, 2017
352017
Is ecosystem service research used by decision-makers? A case study of the Murray-Darling Basin, Australia
D Hatton MacDonald, RH Bark, A Coggan
Landscape ecology 29 (8), 1447-1460, 2014
352014
Stakeholders’ views on natural flood management: Implications for the nature-based solutions paradigm shift?
RH Bark, J Martin-Ortega, KA Waylen
Environmental Science & Policy 115, 91-98, 2021
342021
Sustaining local values through river basin governance: community-based initiatives in Australia's Murray–Darling basin
CJ Robinson, RH Bark, D Garrick, CA Pollino
Journal of Environmental Planning and Management 58 (12), 2212-2227, 2015
322015
Effects of irrigated parks on outdoor residential water use in a semi-arid city
EB Halper, S Dall’erba, RH Bark, CA Scott, SR Yool
Landscape and Urban Planning 134, 210-220, 2015
322015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20