Παρακολούθηση
Jean-Claude Weeber
Jean-Claude Weeber
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα u-bourgogne.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Squeezing the optical near-field zone by plasmon coupling of metallic nanoparticles
JR Krenn, A Dereux, JC Weeber, E Bourillot, Y Lacroute, JP Goudonnet, ...
Physical Review Letters 82 (12), 2590, 1999
7611999
Efficient unidirectional nanoslit couplers for surface plasmons
F López-Tejeira, SG Rodrigo, L Martín-Moreno, FJ García-Vidal, ...
Nature Physics 3 (5), 324-328, 2007
5602007
Surface plasmon propagation in microscale metal stripes
B Lamprecht, JR Krenn, G Schider, H Ditlbacher, M Salerno, N Félidj, ...
Applied physics letters 79 (1), 51-53, 2001
4852001
Near-field observation of surface plasmon polariton propagation on thin metal stripes
JC Weeber, JR Krenn, A Dereux, B Lamprecht, Y Lacroute, JP Goudonnet
Physical review B 64 (4), 045411, 2001
4192001
Plasmon polaritons of metallic nanowires for controlling submicron propagation of light
JC Weeber, A Dereux, C Girard, JR Krenn, JP Goudonnet
Physical Review B 60 (12), 9061, 1999
3621999
Gain-assisted propagation in a plasmonic waveguide at telecom wavelength
J Grandidier, GC Des Francs, S Massenot, A Bouhelier, L Markey, ...
Nano letters 9 (8), 2935-2939, 2009
3222009
Launching and decoupling surface plasmons via micro-gratings
E Devaux, TW Ebbesen, JC Weeber, A Dereux
Applied physics letters 83 (24), 4936-4938, 2003
2852003
Design of multipolar plasmon excitations in silver nanoparticles
JR Krenn, G Schider, W Rechberger, B Lamprecht, A Leitner, ...
Applied Physics Letters 77 (21), 3379-3381, 2000
2812000
Efficient unidirectional polarization-controlled excitation of surface plasmon polaritons
A Pors, MG Nielsen, T Bernardin, JC Weeber, SI Bozhevolnyi
Light: Science & Applications 3 (8), e197-e197, 2014
2312014
Imaging the local density of states of optical corrals
C Chicanne, T David, R Quidant, JC Weeber, Y Lacroute, E Bourillot, ...
Physical review letters 88 (9), 097402, 2002
2092002
Optical near-field distributions of surface plasmon waveguide modes
JC Weeber, Y Lacroute, A Dereux
Physical Review B 68 (11), 115401, 2003
2022003
Surface plasmon interference excited by tightly focused laser beams
A Bouhelier, F Ignatovich, A Bruyant, C Huang, GC Des Francs, ...
Optics letters 32 (17), 2535-2537, 2007
1982007
Surface plasmon polaritons in metal stripes and wires
JR Krenn, JC Weeber
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A …, 2004
1692004
Near-field characterization of Bragg mirrors engraved in surface plasmon waveguides
JC Weeber, Y Lacroute, A Dereux, E Devaux, T Ebbesen, C Girard, ...
Physical Review B 70 (23), 235406, 2004
1612004
Dielectric-loaded surface plasmon polariton waveguides: figures of merit and mode characterization by image and Fourier plane leakage microscopy
J Grandidier, S Massenot, GC Des Francs, A Bouhelier, JC Weeber, ...
Physical Review B 78 (24), 245419, 2008
1562008
Design, near-field characterization, and modeling of 45 surface-plasmon Bragg mirrors
MU González, JC Weeber, AL Baudrion, A Dereux, AL Stepanov, ...
Physical Review B 73 (15), 155416, 2006
1552006
Direct observation of localized surface plasmon coupling
JR Krenn, JC Weeber, A Dereux, E Bourillot, JP Goudonnet, B Schider, ...
Physical Review B 60 (7), 5029, 1999
1401999
Optical analogy to electronic quantum corrals
GC des Francs, C Girard, JC Weeber, C Chicane, T David, A Dereux, ...
Physical review letters 86 (21), 4950, 2001
1352001
Submicrometer in-plane integrated surface plasmon cavities
JC Weeber, A Bouhelier, G Colas des Francs, L Markey, A Dereux
Nano letters 7 (5), 1352-1359, 2007
1292007
Theoretical principles of near-field optical microscopies and spectroscopies
A Dereux, C Girard, JC Weeber
The Journal of Chemical Physics 112 (18), 7775-7789, 2000
1252000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20