Παρακολούθηση
Yong Zeng
Yong Zeng
Southeast University, China; Purple Mountain Laboratories, China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα e.ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless communications with unmanned aerial vehicles: opportunities and challenges
Y Zeng, R Zhang, TJ Lim
IEEE Communications Magazine 54 (5), 36-42, 2016
36082016
Energy-efficient UAV communication with trajectory optimization
Y Zeng, R Zhang
IEEE Transactions on wireless communications 16 (6), 3747-3760, 2017
19262017
Joint trajectory and communication design for multi-UAV enabled wireless networks
Q Wu, Y Zeng, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (3), 2109-2121, 2018
16502018
Energy minimization for wireless communication with rotary-wing UAV
Y Zeng, J Xu, R Zhang
IEEE transactions on wireless communications 18 (4), 2329-2345, 2019
13342019
Throughput maximization for UAV-enabled mobile relaying systems
Y Zeng, R Zhang, TJ Lim
IEEE Transactions on communications 64 (12), 4983-4996, 2016
12372016
Accessing from the sky: A tutorial on UAV communications for 5G and beyond
Y Zeng, Q Wu, R Zhang
Proceedings of the IEEE 107 (12), 2327-2375, 2019
11372019
Wireless communications with reconfigurable intelligent surface: Path loss modeling and experimental measurement
W Tang, MZ Chen, X Chen, JY Dai, Y Han, M Di Renzo, Y Zeng, S Jin, ...
IEEE transactions on wireless communications 20 (1), 421-439, 2020
10992020
Placement optimization of UAV-mounted mobile base stations
J Lyu, Y Zeng, R Zhang, TJ Lim
IEEE Communications Letters 21 (3), 604-607, 2016
9032016
Energy-efficient data collection in UAV enabled wireless sensor network
C Zhan, Y Zeng, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 7 (3), 328-331, 2017
7382017
Cellular-connected UAV: Potential, challenges, and promising technologies
Y Zeng, J Lyu, R Zhang
IEEE Wireless Communications 26 (1), 120-127, 2018
6312018
Wireless powered communication networks: An overview
S Bi, Y Zeng, R Zhang
IEEE Wireless Communications 23 (2), 10-18, 2016
5802016
UAV-enabled wireless power transfer: Trajectory design and energy optimization
J Xu, Y Zeng, R Zhang
IEEE transactions on wireless communications 17 (8), 5092-5106, 2018
5462018
Communications and signals design for wireless power transmission
Y Zeng, B Clerckx, R Zhang
IEEE Transactions on Communications 65 (5), 2264 - 2290, 2017
4532017
Trajectory design for completion time minimization in UAV-enabled multicasting
Y Zeng, X Xu, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (4), 2233-2246, 2018
4242018
Energy tradeoff in ground-to-UAV communication via trajectory design
D Yang, Q Wu, Y Zeng, R Zhang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (7), 6721-6726, 2018
4202018
Full-duplex wireless-powered relay with self-energy recycling
Y Zeng, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 4 (2), 201-204, 2015
3782015
Cellular-enabled UAV communication: A connectivity-constrained trajectory optimization perspective
S Zhang, Y Zeng, R Zhang
IEEE Transactions on Communications 67 (3), 2580-2604, 2018
3552018
Millimeter wave MIMO with lens antenna array: A new path division multiplexing paradigm
Y Zeng, R Zhang
IEEE Transactions on Communications 64 (4), 1557-1571, 2016
3462016
UAV-aided offloading for cellular hotspot
J Lyu, Y Zeng, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (6), 3988-4001, 2018
3282018
A comprehensive overview on 5G-and-beyond networks with UAVs: From communications to sensing and intelligence
Q Wu, J Xu, Y Zeng, DWK Ng, N Al-Dhahir, R Schober, AL Swindlehurst
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (10), 2912-2945, 2021
3192021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20