Παρακολούθηση
Patrina Paraskevopoulou
Patrina Paraskevopoulou
Associate Professor, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A versatile tripodal Cu (I) reagent for C–N bond construction via nitrene-transfer chemistry: catalytic perspectives and mechanistic insights on C–H aminations/amidinations and …
V Bagchi, P Paraskevopoulou, P Das, L Chi, Q Wang, A Choudhury, ...
Journal of the American Chemical Society 136 (32), 11362-11381, 2014
1272014
Ring Opening Metathesis Polymerization of Norbornene and Derivatives by the Triply Bonded Ditungsten Complex Na[W2(µ-Cl)3Cl4(THF)2]·(THF)3 Dedicated …
G Floros, N Saragas, P Paraskevopoulou, N Psaroudakis, S Koinis, ...
Polymers 16 (4), 1657-1673, 2012
412012
Synthesis, characterization, and reactivity of iron trisamidoamine complexes that undergo both metal-and ligand-centered oxidative transformations
R Çelenligil-Çetin, P Paraskevopoulou, R Dinda, RJ Staples, E Sinn, ...
Inorganic chemistry 47 (3), 1165-1172, 2008
402008
Catalytic selective oxidation of benzyl alcohols to aldehydes with rhenium complexes
P Paraskevopoulou, N Psaroudakis, S Koinis, P Stavropoulos, K Mertis
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 240 (1-2), 27-32, 2005
402005
Comparative Nitrene-transfer chemistry to olefinic substrates mediated by a library of anionic Mn (II) triphenylamido-amine reagents and M (II) congeners (M= Fe, Co, Ni …
V Bagchi, A Kalra, P Das, P Paraskevopoulou, S Gorla, L Ai, Q Wang, ...
ACS Catalysis 8 (10), 9183-9206, 2018
382018
Synthetic polymer aerogels in particulate form
P Paraskevopoulou, D Chriti, G Raptopoulos, GC Anyfantis
Materials 12 (9), 1543, 2019
352019
Mechanically strong polyurea/polyurethane-cross-linked alginate aerogels
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
ACS Applied Polymer Materials 2 (5), 1974-1988, 2020
322020
Polymerization of terminal alkynes with a triply bonded ditungsten halo-complex
N Saragas, G Floros, P Paraskevopoulou, N Psaroudakis, S Koinis, ...
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 303 (1-2), 124-131, 2009
312009
Synthesis and characterization of a series of structurally and electronically diverse Fe (II) complexes featuring a family of triphenylamido-amine ligands
P Paraskevopoulou, L Ai, Q Wang, D Pinnapareddy, R Acharyya, R Dinda, ...
Inorganic chemistry 49 (1), 108-122, 2010
272010
Polyurea-crosslinked biopolymer aerogel beads
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
RSC advances 10 (67), 40843-40852, 2020
232020
Millimeter-Size Spherical Polyurea Aerogel Beads with Narrow Size Distribution
D Chriti, G Raptopoulos, M Papastergiou, P Paraskevopoulou
Gels 4 (3), 66, 2018
222018
Poly (urethane-norbornene) aerogels via ring opening metathesis polymerization of dendritic urethane-norbornene monomers: Structure-property relationships as a function of an …
A Kanellou, GC Anyfantis, D Chriti, G Raptopoulos, M Pitsikalis, ...
Molecules 23 (5), 1007, 2018
222018
Bis [1, 2-diphenyl-1, 2-ethylenedithiolato (2-)-kS1, kS2] gold: Preparation, structure and properties
GC Papavassiliou, GC Anyfantis, CP Raptopoulou, V Psycharis, ...
Polyhedron 28 (15), 3368-3372, 2009
222009
Metalloradical complexes of manganese and chromium featuring an oxidatively rearranged ligand
R Çelenligil-Çetin, P Paraskevopoulou, N Lalioti, Y Sanakis, RJ Staples, ...
Inorganic chemistry 47 (23), 10998-11009, 2008
222008
Poly (urethane-acrylate) aerogels via radical polymerization of dendritic urethane-acrylate monomers
M Papastergiou, A Kanellou, D Chriti, G Raptopoulos, P Paraskevopoulou
Materials 11 (11), 2249, 2018
212018
Synthesis and structural characterization of poly (dicyclopentadiene) gels obtained with a novel ditungsten versus conventional W and Ru mononuclear catalysts
G Raptopoulos, GC Anyfantis, D Chriti, P Paraskevopoulou
Inorganica Chimica Acta 460, 69-76, 2017
212017
Statistical copolymers of methyl methacrylate and 2‐methacryloyloxyethyl ferrocenecarboxylate: Monomer reactivity ratios, thermal and electrochemical properties
M Droulia, A Anastasaki, A Rokotas, M Pitsikalis, P Paraskevopoulou
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 49 (14), 3080-3089, 2011
212011
Strategies toward catalytic biopolymers: Incorporation of tungsten in alginate aerogels
P Paraskevopoulou, P Gurikov, G Raptopoulos, D Chriti, M Papastergiou, ...
Polyhedron 154, 209-216, 2018
182018
Extremely Efficient Uranium Removal from Aqueous Environments with Polyurea-Cross-Linked Alginate Aerogel Beads
E Georgiou, G Raptopoulos, M Papastergiou, P Paraskevopoulou, ...
ACS Applied Polymer Materials 4 (2), 920-928, 2022
172022
Metal-doped carbons from polyurea-crosslinked alginate aerogel beads
G Raptopoulos, M Papastergiou, D Chriti, E Effraimopoulou, T Čendak, ...
Materials Advances 2 (8), 2684-2699, 2021
162021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20