Παρακολούθηση
Pablo Sánchez
Pablo Sánchez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uam.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Building user profiles based on sequences for content and collaborative filtering
P Sánchez, A Bellogín
Information Processing & Management 56 (1), 192-211, 2019
332019
Collaborative filtering based on subsequence matching: A new approach
A Bellogín, P Sánchez
Information Sciences 418, 432-446, 2017
252017
Revisiting Neighbourhood-Based Recommenders For Temporal Scenarios.
A Bellogín, P Sánchez
RecTemp@ RecSys, 40-44, 2017
132017
Time-Aware Novelty Metrics for Recommender Systems
P Sánchez, A Bellogín
European Conference on Information Retrieval, 357-370, 2018
112018
Time and sequence awareness in similarity metrics for recommendation
P Sánchez, A Bellogín
Information Processing & Management 57 (3), 102228, 2020
102020
Discovering Related Users in Location-Based Social Networks
S Torrijos, A Bellogín, P Sánchez
Proceedings of the 28th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2020
92020
Measuring anti-relevance: a study on when recommendation algorithms produce bad suggestions
P Sánchez, A Bellogín
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 367-371, 2018
82018
Applying reranking strategies to route recommendation using sequence-aware evaluation
P Sánchez, A Bellogín
User Modeling and User-Adapted Interaction, 1-67, 2020
62020
Exploiting contextual information for recommender systems oriented to tourism
P Sánchez
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 601-605, 2019
62019
Attribute-based evaluation for recommender systems: incorporating user and item attributes in evaluation metrics
P Sánchez, A Bellogín
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 378-382, 2019
52019
On the effects of aggregation strategies for different groups of users in venue recommendation
P Sánchez, A Bellogín
Information Processing & Management 58 (5), 102609, 2021
32021
Point-of-Interest Recommender Systems: A Survey from an Experimental Perspective
P Sánchez, A Bellogín
arXiv preprint arXiv:2106.10069, 2021
32021
A novel approach for venue recommendation using cross-domain techniques
P Sánchez, A Bellogín
arXiv preprint arXiv:1809.09864, 2018
22018
Point-of-Interest Recommender Systems based on Location-Based Social Networks: A Survey from an Experimental Perspective
P Sánchez, A Bellogín
ACM Computing Surveys (CSUR), 2022
12022
Studying the effect of data structures on the efficiency of collaborative filtering systems
P Sánchez, A Bellogín, I Cantador
Proceedings of the 4th Spanish Conference on Information Retrieval, 1-4, 2016
12016
Exploring attributes, sequences, and time in recommender systems: from classical to point-of-interest recommendation
P Sánchez
Universidad Autónoma de Madrid, 2021
2021
Applying Subsequence Matching to Collaborative Filtering
A Bellogín, P Sánchez
Proceedings of the 5th Spanish Conference on Information Retrieval, 1-2, 2018
2018
New approaches for evaluation: correctness and freshness
P Sánchez, RM Mesas, A Bellogín
Proceedings of the 5th Spanish Conference on Information Retrieval, 1-2, 2018
2018
Challenges on Evaluating Venue Recommendation Approaches
P Sánchez, A Bellogín
RecTour 2018, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19