Παρακολούθηση
Meiqin Wang
Meiqin Wang
Professor of Mathematics, Shandong University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sdu.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MILP-based automatic search algorithms for differential and linear trails for speck
K Fu, M Wang, Y Guo, S Sun, L Hu
Fast Software Encryption: 23rd International Conference, FSE 2016, Bochum …, 2016
1622016
Differential cryptanalysis of reduced-round PRESENT
M Wang
Lecture Notes in Computer Science 5023, 40-49, 2008
1472008
Zero correlation linear cryptanalysis with reduced data complexity
A Bogdanov, M Wang
Fast Software Encryption: 19th International Workshop, FSE 2012, Washington …, 2012
1392012
Towards finding the best characteristics of some bit-oriented block ciphers and automatic enumeration of (related-key) differential and linear characteristics with predefined …
S Sun, L Hu, M Wang, P Wang, K Qiao, X Ma, D Shi, L Song, K Fu
Cryptology ePrint Archive, 2014
1282014
Integral and Multidimensional Linear Distinguishers with Correlation Zero.
A Bogdanov, G Leander, K Nyberg, M Wang
AsiaCrypt 7658, 244-261, 2012
1242012
New automatic search tool for impossible differentials and zero-correlation linear approximations
T Cui, S Chen, K Jia, K Fu, M Wang
Cryptology ePrint Archive, 2016
1032016
Linear (hull) and algebraic cryptanalysis of the block cipher PRESENT
J Nakahara, P Sepehrdad, B Zhang, M Wang
Cryptology and Network Security: 8th International Conference, CANS 2009 …, 2009
1022009
Automatic search of bit-based division property for ARX ciphers and word-based division property
L Sun, W Wang, M Wang
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2017: 23rd International Conference on the …, 2017
1012017
Conditional cube attack on reduced-round Keccak sponge function
S Huang, X Wang, G Xu, M Wang, J Zhao
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2017: 36th Annual International Conference …, 2017
862017
Zero-correlation linear cryptanalysis with FFT and improved attacks on ISO standards Camellia and CLEFIA
A Bogdanov, H Geng, M Wang, L Wen, B Collard
Selected Areas in Cryptography--SAC 2013: 20th International Conference …, 2014
842014
MILP‐aided bit‐based division property for primitives with non‐bit‐permutation linear layers
L Sun, W Wang, MQ Wang
IET Information Security 14 (1), 12-20, 2020
802020
Side channel cube attack on PRESENT
L Yang, M Wang, S Qiao
Cryptology and Network Security: 8th International Conference, CANS 2009 …, 2009
712009
Impossible differential cryptanalysis of the lightweight block ciphers TEA, XTEA and HIGHT
J Chen, M Wang, B Preneel
Progress in Cryptology-AFRICACRYPT 2012: 5th International Conference on …, 2012
682012
Accelerating the search of differential and linear characteristics with the SAT method
L Sun, W Wang, M Wang
IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 269-315, 2021
522021
Multidimensional zero-correlation attacks on lightweight block cipher HIGHT: improved cryptanalysis of an ISO standard
L Wen, M Wang, A Bogdanov, H Chen
Information Processing Letters 114 (6), 322-330, 2014
462014
An algebraic formulation of the division property: Revisiting degree evaluations, cube attacks, and key-independent sums
K Hu, S Sun, M Wang, Q Wang
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2020: 26th International Conference on the …, 2020
402020
More accurate differential properties of LED64 and Midori64
L Sun, W Wang, M Wang
IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 93-123, 2018
402018
Key difference invariant bias in block ciphers
A Bogdanov, C Boura, V Rijmen, M Wang, L Wen, J Zhao
Advances in Cryptology-ASIACRYPT 2013: 19th International Conference on the …, 2013
392013
A model for structure attacks, with applications to PRESENT and Serpent
M Wang, Y Sun, E Tischhauser, B Preneel
Fast Software Encryption: 19th International Workshop, FSE 2012, Washington …, 2012
372012
MILP-aided bit-based division property for ARX-based block cipher
L Sun, W Wang, R Liu, M Wang
Cryptology ePrint Archive, 2016
342016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20