Valeriano Parravicini
Valeriano Parravicini
CRIOBE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ephe.sorbonne.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Functional over-redundancy and high functional vulnerability in global fish faunas on tropical reefs
D Mouillot, S Villéger, V Parravicini, M Kulbicki, JE Arias-González, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (38), 13757-13762, 2014
3032014
Global biogeography of reef fishes: a hierarchical quantitative delineation of regions
M Kulbicki, V Parravicini, DR Bellwood, E Arias-Gonzàlez, P Chabanet, ...
PLoS One 8 (12), e81847, 2013
1632013
Mediterranean Sea biodiversity between the legacy from the past and a future of change
CN Bianchi, C Morri, M Chiantore, M Montefalcone, V Parravicini, ...
Life in the Mediterranean Sea: a look at habitat changes. Nova Science …, 2012
1612012
Quaternary coral reef refugia preserved fish diversity
L Pellissier, F Leprieur, V Parravicini, PF Cowman, M Kulbicki, G Litsios, ...
Science 344 (6187), 1016-1019, 2014
1412014
Mapping coral reefs using consumer-grade drones and structure from motion photogrammetry techniques
E Casella, A Collin, D Harris, S Ferse, S Bejarano, V Parravicini, ...
Coral Reefs 36 (1), 269-275, 2017
1382017
Global patterns and predictors of tropical reef fish species richness
V Parravicini, M Kulbicki, DR Bellwood, AM Friedlander, ...
Ecography 36 (12), 1254-1262, 2013
1172013
Understanding relationships between conflicting human uses and coastal ecosystems status: a geospatial modeling approach
V Parravicini, A Rovere, P Vassallo, F Micheli, M Montefalcone, C Morri, ...
Ecological Indicators 19, 253-263, 2012
1012012
Understanding relationships between conflicting human uses and coastal ecosystems status: a geospatial modeling approach
V Parravicini, A Rovere, P Vassallo, F Micheli, M Montefalcone, C Morri, ...
Ecological Indicators 19, 253-263, 2012
1012012
Human influence on seagrass habitat fragmentation in NW Mediterranean Sea
M Montefalcone, V Parravicini, M Vacchi, G Albertelli, M Ferrari, C Morri, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 86 (2), 292-298, 2010
982010
Coral reef structural complexity provides important coastal protection from waves under rising sea levels
DL Harris, A Rovere, E Casella, H Power, R Canavesio, A Collin, ...
Science advances 4 (2), eaao4350, 2018
962018
Niche shift can impair the ability to predict invasion risk in the marine realm: an illustration using Mediterranean fish invaders
V Parravicini, E Azzurro, M Kulbicki, J Belmaker
Ecology letters 18 (3), 246-253, 2015
892015
Plate tectonics drive tropical reef biodiversity dynamics
F Leprieur, P Descombes, T Gaboriau, PF Cowman, V Parravicini, ...
Nature Communications 7, 2016
882016
Extreme inverted trophic pyramid of reef sharks supported by spawning groupers
J Mourier, J Maynard, V Parravicini, L Ballesta, E Clua, ML Domeier, ...
Current Biology 26 (15), 2011-2016, 2016
852016
Ecological change, sliding baselines and the importance of historical data: lessons from combing observational and quantitative data on a temperate reef over 70 years
G Gatti, CN Bianchi, V Parravicini, A Rovere, A Peirano, M Montefalcone, ...
PloS one 10 (2), e0118581, 2015
832015
Ecological Change, Sliding Baselines and the Importance of Historical Data: Lessons from Combing Observational and Quantitative Data on a Temperate Reef Over 70 Years
G Gatti, CN Bianchi, V Parravicini, A Rovere, A Peirano
PLoS ONE 10 (2), e0118581, 2015
832015
Response to Comment on" Demographic dynamics of the smallest marine vertebrates fuel coral reef ecosystem functioning"
SJ Brandl, RA Morais, JM Casey, V Parravicini, L Tornabene, ...
SCIENCE 366 (6472), 2019
79*2019
Demographic dynamics of the smallest marine vertebrates fuel coral reef ecosystem functioning
SJ Brandl, L Tornabene, CHR Goatley, JM Casey, RA Morais, IM Côté, ...
Science 364 (6446), 1189-1192, 2019
792019
Legal protection is not enough: Posidonia oceanica meadows in marine protected areas are not healthier than those in unprotected areas of the northwest Mediterranean Sea
M Montefalcone, G Albertelli, C Morri, V Parravicini, CN Bianchi
Marine pollution bulletin 58 (4), 515-519, 2009
762009
Global mismatch between species richness and vulnerability of reef fish assemblages
V Parravicini, S Villéger, TR McClanahan, JE Arias‐González, ...
Ecology letters 17 (9), 1101-1110, 2014
752014
Forecasted coral reef decline in marine biodiversity hotspots under climate change
LP Patrice Descombes, Mary S Wisz, Fabien Leprieur, Valerianio Parravicini ...
Global change biology 21 (7), 2479–2487, 2015
682015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20