Παρακολούθηση
Jiri Matas
Jiri Matas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cmp.felk.cvut.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On combining classifiers
J Kittler, M Hatef, RPW Duin, J Matas
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 20 (3), 226-239, 1998
76691998
Robust wide-baseline stereo from maximally stable extremal regions
J Matas, O Chum, M Urban, T Pajdla
Image and vision computing 22 (10), 761-767, 2004
66182004
Tracking-learning-detection
Z Kalal, K Mikolajczyk, J Matas
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (7), 1409-1422, 2011
45452011
A comparison of affine region detectors
K Mikolajczyk, T Tuytelaars, C Schmid, A Zisserman, J Matas, ...
International journal of computer vision 65, 43-72, 2005
44772005
The visual object tracking vot2015 challenge results
M Kristan, J Matas, A Leonardis, M Felsberg, L Cehovin, G Fernandez, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2015
2731*2015
XM2VTSDB: The extended M2VTS database
K Messer, J Matas, J Kittler, J Luettin, G Maitre
Second international conference on audio and video-based biometric person …, 1999
19941999
Deblurgan: Blind motion deblurring using conditional adversarial networks
O Kupyn, V Budzan, M Mykhailych, D Mishkin, J Matas
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
17332018
ICDAR 2015 competition on robust reading
D Karatzas, L Gomez-Bigorda, A Nicolaou, S Ghosh, A Bagdanov, ...
2015 13th international conference on document analysis and recognition …, 2015
16852015
Matching with PROSAC-progressive sample consensus
O Chum, J Matas
2005 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2005
16052005
Discriminative correlation filter with channel and spatial reliability
A Lukezic, T Vojir, L ˇCehovin Zajc, J Matas, M Kristan
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
15682017
Pn learning: Bootstrapping binary classifiers by structural constraints
Z Kalal, J Matas, K Mikolajczyk
2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2010
15312010
Forward-backward error: Automatic detection of tracking failures
Z Kalal, K Mikolajczyk, J Matas
2010 20th international conference on pattern recognition, 2756-2759, 2010
12472010
Real-time scene text localization and recognition
L Neumann, J Matas
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 3538-3545, 2012
10992012
Locally optimized RANSAC
O Chum, J Matas, J Kittler
Pattern Recognition: 25th DAGM Symposium, Magdeburg, Germany, September 10 …, 2003
10852003
Robust detection of lines using the progressive probabilistic hough transform
J Matas, C Galambos, J Kittler
Computer vision and image understanding 78 (1), 119-137, 2000
8642000
HPatches: A benchmark and evaluation of handcrafted and learned local descriptors
V Balntas, K Lenc, A Vedaldi, K Mikolajczyk
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
8322017
Working hard to know your neighbor's margins: Local descriptor learning loss
A Mishchuk, D Mishkin, F Radenovic, J Matas
Advances in neural information processing systems 30, 2017
7622017
All you need is a good init
D Mishkin, J Matas
arXiv preprint arXiv:1511.06422, 2015
7502015
A method for text localization and recognition in real-world images
L Neumann, J Matas
Computer Vision–ACCV 2010: 10th Asian Conference on Computer Vision …, 2011
7252011
A novel performance evaluation methodology for single-target trackers
M Kristan, J Matas, A Leonardis, T Vojíř, R Pflugfelder, G Fernandez, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (11), 2137 …, 2016
7042016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20