Παρακολούθηση
Vinod Vokkarane
Vinod Vokkarane
Professor, Electrical and Computer Engineering, University of Massachusetts Lowell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uml.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Burst segmentation: an approach for reducing packet loss in optical burst switched networks
VM Vokkarane, JP Jue, S Sitaraman
2002 IEEE International Conference on Communications. Conference Proceedings …, 2002
4792002
Prioritized burst segmentation and composite burst-assembly techniques for QoS support in optical burst-switched networks
VM Vokkarane, JP Jue
IEEE journal on Selected Areas in Communications 21 (7), 1198-1209, 2003
2802003
Threshold-based burst assembly policies for QoS support in optical burst-switched networks
VM Vokkarane, K Haridoss, JP Jue
OptiComm 2002: Optical Networking and Communications 4874, 125-136, 2002
2752002
Deepfood: Deep learning-based food image recognition for computer-aided dietary assessment
C Liu, Y Cao, Y Luo, G Chen, V Vokkarane, Y Ma
International Conference on Smart Homes and Health Telematics, 37-48, 2016
2652016
Optical Burst Switched Networks
JP Jue, VM Vokkarane
Springer, 2005
2502005
A new deep learning-based food recognition system for dietary assessment on an edge computing service infrastructure
C Liu, Y Cao, Y Luo, G Chen, V Vokkarane, M Yunsheng, S Chen, P Hou
IEEE Transactions on Services Computing 11 (2), 249-261, 2017
2372017
Generalized burst assembly and scheduling techniques for QoS support in optical burst-switched networks
VM Vokkarane, Q Zhang, JP Jue, B Chen
Global Telecommunications Conference, 2002. GLOBECOM'02. IEEE 3, 2747-2751, 2002
1912002
Absolute QoS differentiation in optical burst-switched networks
Q Zhang, VM Vokkarane, JP Jue, B Chen
1782003
Dynamic congestion-based load balanced routing in optical burst-switched networks
GRV Thodime, VM Vokkarane, JP Jue
GLOBECOM'03. IEEE Global Telecommunications Conference (IEEE Cat. No …, 2003
1622003
A survey of advance reservation routing and wavelength assignment in wavelength-routed WDM networks
N Charbonneau, VM Vokkarane
IEEE Communications Surveys & Tutorials 14 (4), 1037-1064, 2012
1482012
Prioritized routing and burst segmentation for QoS in optical burst-switched networks
VM Vokkarane, JP Jue
Optical Fiber Communication Conference and Exhibit, 2002. OFC 2002, 221-222, 2002
1162002
Analysis of TCP over optical burst-switched networks with burst retransmission
Q Zhang, VM Vokkarane, Y Wang, JP Jue
Global Telecommunications Conference, 2005. GLOBECOM'05. IEEE 4, 6 pp.-1983, 2005
1112005
Wireless sensor network based model for secure railway operations
E Aboelela, W Edberg, C Papakonstantinou, V Vokkarane
2006 IEEE international performance computing and communications Conference …, 2006
992006
Segmentation-based nonpreemptive channel scheduling algorithms for optical burst-switched networks
VM Vokkarane, JP Jue
Journal of Lightwave Technology 23 (10), 3125-3137, 2005
932005
Reliability-oriented single-path routing protocols in wireless sensor networks
AE Zonouz, L Xing, VM Vokkarane, YL Sun
IEEE Sensors Journal 14 (11), 4059-4068, 2014
842014
Burst cloning: A proactive scheme to reduce data loss in optical burst-switched networks
X Huang, VM Vokkarane, JP Jue
IEEE International Conference on Communications, 2005. ICC 2005. 2005 3 …, 2005
692005
Early drop and wavelength grouping schemes for providing absolute QoS differentiation in optical burst-switched networks
Q Zhang, VM Vokkarane, B Chen, JP Jue
Global Telecommunications Conference, 2003. GLOBECOM'03. IEEE 5, 2694-2698, 2003
682003
Static routing and wavelength assignment for multicast advance reservation in all-optical wavelength-routed WDM networks
N Charbonneau, VM Vokkarane
IEEE/ACM Transactions on Networking 20 (1), 1-14, 2011
672011
Evaluation of burst retransmission in optical burst-switched networks
Q Zhang, VM Vokkarane, Y Wang, JP Jue
Broadband Networks, 2005. BroadNets 2005. 2nd International Conference on …, 2005
662005
Channel scheduling algorithms using burst segmentation and FDLs for optical burst-switched networks
VM Vokkarane, GPV Thodime, VUB Challagulla, JP Jue
Communications, 2003. ICC'03. IEEE International Conference on 2, 1443-1447, 2003
652003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20