Παρακολούθηση
Thorsten Altenkirch
Thorsten Altenkirch
Professor of Computer Science, University of Nottingham
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.nott.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A functional quantum programming language
T Altenkirch, J Grattage
20th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS'05), 249-258, 2005
3002005
Containers: Constructing strictly positive types
M Abbott, T Altenkirch, N Ghani
Theoretical Computer Science 342 (1), 3-27, 2005
2642005
Monadic presentations of lambda terms using generalized inductive types
T Altenkirch, B Reus
Computer Science Logic: 13th International Workshop, CSL’99 8th Annual …, 1999
2141999
Monads need not be endofunctors
T Altenkirch, J Chapman, T Uustalu
Logical methods in computer science 11, 2015
1982015
Observational equality, now!
T Altenkirch, C McBride, W Swierstra
Proceedings of the 2007 workshop on Programming languages meets program …, 2007
1892007
Categories of containers
M Abbott, T Altenkirch, N Ghani
Foundations of Software Science and Computation Structures: 6th …, 2003
1882003
Indexed containers
T Altenkirch, P Morris
2009 24th Annual IEEE Symposium on Logic In Computer Science, 277-285, 2009
183*2009
Categorical reconstruction of a reduction free normalization proof
T Altenkirch, M Hofmann, T Streicher
Category Theory and Computer Science: 6th International Conference, CTCS'95 …, 1995
1441995
Type theory in type theory using quotient inductive types
T Altenkirch, A Kaposi
ACM SIGPLAN Notices 51 (1), 18-29, 2016
1422016
Normalization by evaluation for typed lambda calculus with coproducts
T Altenkirch, P Dybjer, M Hofmann, P Scott
Proceedings 16th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 303-310, 2001
1302001
Generic programming within dependently typed programming
T Altenkirch, C McBride
Generic Programming: IFIP TC2/WG2. 1 Working Conference Programming July 11 …, 2003
1242003
A formalization of the strong normalization proof for System F in LEGO
T Altenkirch
International Conference on Typed Lambda Calculi and Applications, 13-28, 1993
1201993
Constructions, inductive types and strong normalization
T Altenkirch
University of Edinburgh, 1993
1151993
Extensional equality in intensional type theory
T Altenkirch
Proceedings. 14th Symposium on Logic in Computer Science (Cat. No. PR00158 …, 1999
901999
A predicative analysis of structural recursion
A Abel, T Altenkirch
Journal of functional programming 12 (1), 1-41, 2002
892002
Quotient inductive-inductive types
T Altenkirch, P Capriotti, G Dijkstra, N Kraus, F Nordvall Forsberg
International Conference on Foundations of Software Science and Computation …, 2018
772018
Beauty in the beast
W Swierstra, T Altenkirch
Proceedings of the ACM SIGPLAN workshop on Haskell workshop, 25-36, 2007
722007
Why dependent types matter
J McKinna, T Altenkirch, C McBride
POPL 6, 1-1, 2006
722006
Why dependent types matter
T Altenkirch, C McBride, J McKinna
Manuscript, available online, 235, 2005
702005
Constructing quotient inductive-inductive types
A Kaposi, A Kovács, T Altenkirch
Proceedings of the ACM on Programming Languages 3 (POPL), 1-24, 2019
692019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20