Παρακολούθηση
George Kiriakidis
George Kiriakidis
Physics Dpt. Univ. of Crete, Greece @ IESL, FORTH, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ZnO transparent thin films for gas sensor applications
M Suchea, S Christoulakis, K Moschovis, N Katsarakis, G Kiriakidis
Thin solid films 515 (2), 551-554, 2006
4492006
Modified TiO2 based photocatalysts for improved air and health quality
V Binas, D Venieri, D Kotzias, G Kiriakidis
Journal of Materiomics 3 (1), 3-16, 2017
3292017
Comparative study of zinc oxide and aluminum doped zinc oxide transparent thin films grown by direct current magnetron sputtering
M Suchea, S Christoulakis, N Katsarakis, T Kitsopoulos, G Kiriakidis
Thin solid films 515 (16), 6562-6566, 2007
2862007
Zinc oxide as an ozone sensor
R Martins, E Fortunato, P Nunes, I Ferreira, A Marques, M Bender, ...
Journal of Applied Physics 96 (3), 1398-1408, 2004
2482004
Fabrication of photonic crystals by deep x-ray lithography
G Feiertag, W Ehrfeld, H Freimuth, H Kolle, H Lehr, M Schmidt, ...
Applied Physics Letters 71 (11), 1441-1443, 1997
1941997
Synthesis and photocatalytic activity of Mn-doped TiO2 nanostructured powders under UV and visible light
VD Binas, K Sambani, T Maggos, A Katsanaki, G Kiriakidis
Applied Catalysis B: Environmental 113, 79-86, 2012
1742012
Dependence of the photoreduction and oxidation behavior of indium oxide films on substrate temperature and film thickness
M Bender, N Katsarakis, E Gagaoudakis, E Hourdakis, E Douloufakis, ...
Journal of Applied Physics 90 (10), 5382-5387, 2001
1622001
Solar light and metal-doped TiO2 to eliminate water-transmitted bacterial pathogens: Photocatalyst characterization and disinfection performance
D Venieri, A Fraggedaki, M Kostadima, E Chatzisymeon, V Binas, ...
Applied Catalysis B: Environmental 154, 93-101, 2014
1452014
The influence of deposition parameters on room temperature ozone sensing properties of InOx films
E Gagaoudakis, M Bender, E Douloufakis, N Katsarakis, E Natsakou, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 80 (2), 155-161, 2001
1432001
Production and characterization of zinc oxide thin films for room temperature ozone sensing
M Bender, E Gagaoudakis, E Douloufakis, E Natsakou, N Katsarakis, ...
Thin Solid Films 418 (1), 45-50, 2002
1352002
Ultraviolet optical and microstructural properties of MgF2 and LaF3 coatings deposited by ion-beam sputtering and boat and electron-beam evaporation
D Ristau, S Günster, S Bosch, A Duparre, E Masetti, J Ferre-Borrull, ...
Applied optics 41 (16), 3196-3204, 2002
1272002
Photoreduction and oxidation of as‐deposited microcrystalline indium oxide
C Xirouchaki, G Kiriakidis, TF Pedersen, H Fritzsche
Journal of applied physics 79 (12), 9349-9352, 1996
1171996
Solution Processed CH3NH3PbI3–xClx Perovskite Based Self-Powered Ozone Sensing Element Operated at Room Temperature
G Kakavelakis, E Gagaoudakis, K Petridis, V Petromichelaki, V Binas, ...
Acs Sensors 3 (1), 135-142, 2018
1092018
Low temperature indium oxide gas sensors
M Suchea, N Katsarakis, S Christoulakis, S Nikolopoulou, G Kiriakidis
Sensors and Actuators B: Chemical 118 (1-2), 135-141, 2006
1032006
Optical and structural properties of ZnO for transparent electronics
S Logothetidis, A Laskarakis, S Kassavetis, S Lousinian, C Gravalidis, ...
Thin Solid Films 516 (7), 1345-1349, 2008
1002008
Fabrication of Visible Light-Induced Antibacterial and Self-Cleaning Cotton Fabrics Using Manganese Doped TiO2 Nanoparticles
M Zahid, EL Papadopoulou, G Suarato, VD Binas, G Kiriakidis, I Gounaki, ...
ACS Applied Bio Materials 1 (4), 1154-1164, 2018
912018
Thickness influence on surface morphology and ozone sensing properties of nanostructured ZnO transparent thin films grown by PLD
S Christoulakis, M Suchea, E Koudoumas, M Katharakis, N Katsarakis, ...
Applied surface science 252 (15), 5351-5354, 2006
912006
Highly sensitive layered ZnO/LiNbO3 SAW device with InOx selective layer for NO2 and H2 gas sensing
SJ Ippolito, S Kandasamy, K Kalantar-Zadeh, W Wlodarski, K Galatsis, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 111, 207-212, 2005
892005
Photocatalytic oxidation of gaseous benzene, toluene and xylene under UV and visible irradiation over Mn-doped TiO2 nanoparticles
V Binas, V Stefanopoulos, G Kiriakidis, P Papagiannakopoulos
Journal of Materiomics 5 (1), 56-65, 2019
822019
Large‐area all‐printed temperature sensing surfaces using novel composite thermistor materials
D Katerinopoulou, P Zalar, J Sweelssen, G Kiriakidis, C Rentrop, P Groen, ...
Advanced Electronic Materials 5 (2), 1800605, 2019
822019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20