Παρακολούθηση
Gwénolé Lecorvé
Gwénolé Lecorvé
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα orange.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conversion of recurrent neural network language models to weighted finite state transducers for automatic speech recognition
G Lecorvé, P Motlicek
Thirteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2012
502012
An unsupervised web-based topic language model adaptation method
G Lecorvé, G Gravier, P Sébillot
2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2008
422008
MediaParl: Bilingual mixed language accented speech database
D Imseng, H Bourlard, H Caesar, PN Garner, G Lecorvé, A Nanchen
2012 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 263-268, 2012
352012
MediaParl: Bilingual mixed language accented speech database
D Imseng, H Bourlard, H Caesar, PN Garner, G Lecorvé, A Nanchen
2012 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 263-268, 2012
352012
The IRISA text-to-speech system for the Blizzard Challenge 2016
P Alain, J Chevelu, D Guennec, G Lecorvé, D Lolive
Blizzard Challenge 2016 workshop, 2016
222016
Supervised and unsupervised Web-based language model domain adaptation
G Lecorvé, J Dines, T Hain, P Motlicek
Idiap, 2012
192012
ROOTS: a toolkit for easy, fast and consistent processing of large sequential annotated data collections
J Chevelu, G Lecorvé, D Lolive
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
182014
Phone-level embeddings for unit selection speech synthesis
A Perquin, G Lecorvé, D Lolive, L Amsaleg
International Conference on Statistical Language and Speech Processing, 21-31, 2018
132018
Can we Generate Emotional Pronunciations for Expressive Speech Synthesis?
M Tahon, G Lecorvé, D Lolive
IEEE Transactions on Affective Computing 11 (4), 684-695, 2018
112018
On the use of web resources and natural language processing techniques to improve automatic speech recognition systems
G Lecorvé, G Gravier, P Sébillot
Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and …, 2008
112008
Automatically finding semantically consistent n-grams to add new words in LVCSR systems
G Lecorvé, G Gravier, P Sébillot
2011 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2011
102011
Adaptive statistical utterance phonetization for French
G Lecorvé, D Lolive
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
82015
Ajout automatique de disfluences pour la synthèse de la parole spontanée: formalisation et preuve de concept
R Qader, G Lecorvé, D Lolive, P Sébillot
Traitement automatique du langage naturel (TALN), 2017
72017
Probabilistic speaker pronunciation adaptation for spontaneous speech synthesis using linguistic features
R Qader, G Lecorvé, D Lolive, P Sébillot
International Conference on Statistical Language and Speech Processing, 229-241, 2015
72015
Constraint selection for topic-based MDI adaptation of language models
G Lecorvé, G Gravier, P Sébillot
10th Annual Conference of the International Speech Communication Association …, 2009
72009
Disfluency insertion for spontaneous tts: Formalization and proof of concept
R Qader, G Lecorvé, D Lolive, P Sébillot
International Conference on Statistical Language and Speech Processing, 32-44, 2018
62018
The IRISA text-to-speech system for the Blizzard challenge 2017
D Lolive, P Alain, N Barbot, J Chevelu, G Lecorvé, CJ Simon, M Tahon
Blizzard Challenge, 2017
62017
Exploiting speech for automatic TV delinearization: From streams to cross-media semantic navigation
G Gravier, C Guinaudeau, G Lecorvé, P Sébillot
EURASIP Journal on Image and Video Processing 2011, 1-17, 2011
62011
Adaptation thématique non supervisée d'un système de reconnaissance automatique de la parole
G Lecorvé
INSA de Rennes, 2010
62010
Mama/Papa, Is this Text for Me?
R Rahman, G Lecorvé, A Étienne, D Battistelli, N Béchet, J Chevelu
Proceedings of the 28th International Conference on Computational …, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20