Παρακολούθηση
Gail Murphy
Gail Murphy
Professor of Computer Science, University of British Columbia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Who should fix this bug?
J Anvik, L Hiew, GC Murphy
Proceedings of the 28th international conference on Software engineering …, 2006
14392006
An empirical study of code clone genealogies
M Kim, V Sazawal, D Notkin, G Murphy
Proceedings of the 10th European software engineering conference held …, 2005
7822005
Predicting source code changes by mining change history
ATT Ying, GC Murphy, R Ng, MC Chu-Carroll
IEEE transactions on Software Engineering 30 (9), 574-586, 2004
7602004
Software reflexion models: Bridging the gap between source and high-level models
GC Murphy, D Notkin, K Sullivan
Proceedings of the 3rd ACM SIGSOFT symposium on Foundations of software …, 1995
7371995
Software reflexion models: Bridging the gap between source and high-level models
GC Murphy, D Notkin, K Sullivan
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 20 (4), 18-28, 1995
7371995
Automatic bug triage using text categorization
G Murphy, D Cubranic
Proceedings of the Sixteenth International Conference on Software …, 2004
6202004
How are Java software developers using the Eclipse IDE?
GC Murphy, M Kersten, L Findlater
IEEE software 23 (4), 76-83, 2006
5852006
Using task context to improve programmer productivity
M Kersten, GC Murphy
Proceedings of the 14th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations …, 2006
5722006
Using structural context to recommend source code examples
R Holmes, GC Murphy
Proceedings of the 27th international conference on Software engineering …, 2005
5642005
Persuasive technology in the real world: a study of long-term use of activity sensing devices for fitness
T Fritz, EM Huang, GC Murphy, T Zimmermann
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2014
5582014
Software reflexion models: Bridging the gap between design and implementation
GC Murphy, D Notkin, KJ Sullivan
IEEE Transactions on Software Engineering 27 (4), 364-380, 2001
5312001
Concern graphs: finding and describing concerns using structural program dependencies
MP Robillard, GC Murphy
Proceedings of the 24th international conference on Software engineering …, 2002
4932002
Hipikat: Recommending pertinent software development artifacts
D Cubranic, GC Murphy
25th International Conference on Software Engineering, 2003. Proceedings …, 2003
4762003
Hipikat: Recommending pertinent software development artifacts
D Cubranic, GC Murphy
Software Engineering, 2003. Proceedings. 25th International Conference on …, 2003
4762003
Mylar: a degree-of-interest model for IDEs
M Kersten, GC Murphy
Proceedings of the 4th international conference on Aspect-oriented software …, 2005
4642005
Hipikat: A project memory for software development
D Cubranic, GC Murphy, J Singer, KS Booth
IEEE Transactions on Software Engineering 31 (6), 446-465, 2005
4582005
Asking and answering questions during a programming change task
J Sillito, GC Murphy, K De Volder
IEEE Transactions on Software Engineering 34 (4), 434-451, 2008
4112008
Reducing the effort of bug report triage: Recommenders for development-oriented decisions
J Anvik, GC Murphy
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 20 (3), 1-35, 2011
3912011
Questions programmers ask during software evolution tasks
J Sillito, GC Murphy, K De Volder
Proceedings of the 14th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations …, 2006
3762006
Coping with an open bug repository
J Anvik, L Hiew, GC Murphy
Proceedings of the 2005 OOPSLA workshop on Eclipse technology eXchange, 35-39, 2005
3752005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20