Παρακολούθηση
Marshall Tappen
Marshall Tappen
Research Scientist at Amazon.com (Formerly Prof. At UCF)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ucf.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparative study of energy minimization methods for markov random fields with smoothness-based priors
R Szeliski, R Zabih, D Scharstein, O Veksler, V Kolmogorov, A Agarwala, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (6), 1068-1080, 2008
13522008
Sparse convolutional neural networks
B Liu, M Wang, H Foroosh, M Tappen, M Pensky
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
9852015
Comparison of graph cuts with belief propagation for stereo, using identical MRF parameters
Tappen
Proceedings Ninth IEEE International Conference on Computer Vision, 900-906 …, 2003
6762003
Recovering intrinsic images from a single image
M Tappen, W Freeman, E Adelson
Advances in neural information processing systems 15, 2002
6232002
A comparative study of energy minimization methods for markov random fields
R Szeliski, R Zabih, D Scharstein, O Veksler, V Kolmogorov, A Agarwala, ...
Computer Vision–ECCV 2006: 9th European Conference on Computer Vision, Graz …, 2006
5332006
Exploring the trade-off between accuracy and observational latency in action recognition
C Ellis, SZ Masood, MF Tappen, JJ LaViola, R Sukthankar
International Journal of Computer Vision 101, 420-436, 2013
3062013
Learning to recognize shadows in monochromatic natural images
J Zhu, KGG Samuel, SZ Masood, MF Tappen
2010 IEEE Computer Society conference on computer vision and pattern …, 2010
3062010
Exploiting the sparse derivative prior for super-resolution and image demosaicing
M Russell, WT Freeman
Proceedings of the Third International Workshop Statistical and …, 2003
2292003
Learning gaussian conditional random fields for low-level vision
MF Tappen, C Liu, EH Adelson, WT Freeman
2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2007
2182007
Learning pedestrian dynamics from the real world
P Scovanner, MF Tappen
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, 381-388, 2009
1892009
Context-constrained hallucination for image super-resolution
J Sun, J Zhu, MF Tappen
2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2010
1452010
Estimating intrinsic component images using non-linear regression
MF Tappen, EH Adelson, WT Freeman
2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2006
1352006
Learning optimized MAP estimates in continuously-valued MRF models
KGG Samuel, MF Tappen
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 477-484, 2009
1222009
Probabilistic label trees for efficient large scale image classification
B Liu, F Sadeghi, M Tappen, O Shamir, C Liu
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
1162013
Latent pyramidal regions for recognizing scenes
F Sadeghi, MF Tappen
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
1042012
Utilizing variational optimization to learn markov random fields
MF Tappen
2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2007
952007
A Bayesian approach to alignment-based image hallucination
MF Tappen, C Liu
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
922012
Learning non-local range Markov random field for image restoration
J Sun, MF Tappen
CVPR 2011, 2745-2752, 2011
762011
Efficient graphical models for processing images
MF Tappen, BC Russell, WT Freeman
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
662004
Learning-based shadow recognition and removal from monochromatic natural images
M Xu, J Zhu, P Lv, B Zhou, MF Tappen, R Ji
IEEE Transactions on Image Processing 26 (12), 5811-5824, 2017
622017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20