Παρακολούθηση
Petros Tsakiridis
Petros Tsakiridis
National Technical University of Athens, School of Mining and Metallurgical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Utilization of steel slag for Portland cement clinker production
PE Tsakiridis, GD Papadimitriou, S Tsivilis, C Koroneos
Journal of hazardous materials 152 (2), 805-811, 2008
6692008
Microstructure of fire-damaged concrete. A case study
B Georgali, PE Tsakiridis
Cement and Concrete composites 27 (2), 255-259, 2005
5362005
Red mud addition in the raw meal for the production of Portland cement clinker
PE Tsakiridis, S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis
Journal of Hazardous Materials 116 (1-2), 103-110, 2004
5042004
Properties and hydration of blended cements with steelmaking slag
S Kourounis, S Tsivilis, PE Tsakiridis, GD Papadimitriou, Z Tsibouki
Cement and concrete research 37 (6), 815-822, 2007
4682007
Hydrometallurgical process for zinc recovery from electric arc furnace dust (EAFD): Part I: Characterization and leaching by diluted sulphuric acid
P Oustadakis, PE Tsakiridis, A Katsiapi, S Agatzini-Leonardou
Journal of hazardous materials 179 (1-3), 1-7, 2010
2512010
Titanium leaching from red mud by diluted sulfuric acid at atmospheric pressure
S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis, PE Tsakiridis, C Markopoulos
Journal of hazardous materials 157 (2-3), 579-586, 2008
2422008
Aluminium salt slag characterization and utilization–A review
PE Tsakiridis
Journal of hazardous materials 217, 1-10, 2012
2382012
Characterization of various cement grinding aids and their impact on grindability and cement performance
M Katsioti, PE Tsakiridis, P Giannatos, Z Tsibouki, J Marinos
Construction and Building Materials 23 (5), 1954-1959, 2009
2232009
Influence of colloidal nanosilica on ultrafine cement hydration: Physicochemical and microstructural characterization
F Kontoleontos, PE Tsakiridis, A Marinos, V Kaloidas, M Katsioti
Construction and building materials 35, 347-360, 2012
1722012
A study on the hydration products of a non-expansive sulfoaluminate cement
V Kasselouri, P Tsakiridis, C Malami, B Georgali, C Alexandridou
Cement and concrete research 25 (8), 1726-1736, 1995
1481995
Hydration study of ternary blended cements containing ferronickel slag and natural pozzolan
N Lemonis, PE Tsakiridis, NS Katsiotis, S Antiohos, D Papageorgiou, ...
Construction and Building Materials 81, 130-139, 2015
1362015
Greek “red mud” residue: A study of microwave reductive roasting followed by magnetic separation for a metallic iron recovery process
M Samouhos, M Taxiarchou, PE Tsakiridis, K Potiriadis
Journal of hazardous materials 254, 193-205, 2013
1342013
Comparative evaluation of five plant extracts and juices for nanoiron synthesis and application for hexavalent chromium reduction
C Mystrioti, TD Xanthopoulou, P Tsakiridis, N Papassiopi, A Xenidis
Science of the Total Environment 539, 105-113, 2016
1272016
Simultaneous solvent extraction of cobalt and nickel in the presence of manganese and magnesium from sulfate solutions by Cyanex 301
PE Tsakiridis, SL Agatzini
Hydrometallurgy 72 (3-4), 269-278, 2004
1202004
Aluminium recovery during black dross hydrothermal treatment
PE Tsakiridis, P Oustadakis, S Agatzini-Leonardou
Journal of environmental chemical engineering 1 (1-2), 23-32, 2013
1192013
Hydrometallurgical process for the separation and recovery of nickel from sulphate heap leach liquor of nickeliferrous laterite ores
S Agatzini-Leonardou, PE Tsakiridis, P Oustadakis, T Karidakis, ...
Minerals Engineering 22 (14), 1181-1192, 2009
1072009
Hydrometallurgical process for zinc recovery from electric arc furnace dust (EAFD). Part II: Downstream processing and zinc recovery by electrowinning
PE Tsakiridis, P Oustadakis, A Katsiapi, S Agatzini-Leonardou
Journal of Hazardous Materials 179 (1-3), 8-14, 2010
972010
Utilization of ferronickel slag as additive in Portland cement: a hydration leaching study
NS Katsiotis, PE Tsakiridis, D Velissariou, MS Katsiotis, SM Alhassan, ...
Waste and Biomass Valorization 6, 177-189, 2015
882015
Dry-grinded ultrafine cements hydration. physicochemical and microstructural characterization
F Kontoleontos, P Tsakiridis, A Marinos, N Katsiotis, V Kaloidas, M Katsioti
Materials Research 16, 404-416, 2013
812013
Process for the recovery of cobalt and nickel in the presence of magnesium and calcium from sulphate solutions by Versatic 10 and Cyanex 272
PE Tsakiridis, SL Agatzini
Minerals Engineering 17 (4), 535-543, 2004
792004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20