Παρακολούθηση
Petros Tsakiridis
Petros Tsakiridis
National Technical University of Athens, School of Mining and Metallurgical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Utilization of steel slag for Portland cement clinker production
PE Tsakiridis, GD Papadimitriou, S Tsivilis, C Koroneos
Journal of hazardous materials 152 (2), 805-811, 2008
7422008
Microstructure of fire-damaged concrete. A case study
B Georgali, PE Tsakiridis
Cement and Concrete composites 27 (2), 255-259, 2005
5832005
Red mud addition in the raw meal for the production of Portland cement clinker
PE Tsakiridis, S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis
Journal of Hazardous Materials 116 (1-2), 103-110, 2004
5482004
Properties and hydration of blended cements with steelmaking slag
S Kourounis, S Tsivilis, PE Tsakiridis, GD Papadimitriou, Z Tsibouki
Cement and concrete research 37 (6), 815-822, 2007
5292007
Hydrometallurgical process for zinc recovery from electric arc furnace dust (EAFD): Part I: Characterization and leaching by diluted sulphuric acid
P Oustadakis, PE Tsakiridis, A Katsiapi, S Agatzini-Leonardou
Journal of hazardous materials 179 (1-3), 1-7, 2010
2982010
Aluminium salt slag characterization and utilization–A review
PE Tsakiridis
Journal of hazardous materials 217, 1-10, 2012
2762012
Titanium leaching from red mud by diluted sulfuric acid at atmospheric pressure
S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis, PE Tsakiridis, C Markopoulos
Journal of hazardous materials 157 (2-3), 579-586, 2008
2712008
Characterization of various cement grinding aids and their impact on grindability and cement performance
M Katsioti, PE Tsakiridis, P Giannatos, Z Tsibouki, J Marinos
Construction and Building Materials 23 (5), 1954-1959, 2009
2472009
Influence of colloidal nanosilica on ultrafine cement hydration: Physicochemical and microstructural characterization
F Kontoleontos, PE Tsakiridis, A Marinos, V Kaloidas, M Katsioti
Construction and building materials 35, 347-360, 2012
1982012
Hydration study of ternary blended cements containing ferronickel slag and natural pozzolan
N Lemonis, PE Tsakiridis, NS Katsiotis, S Antiohos, D Papageorgiou, ...
Construction and Building Materials 81, 130-139, 2015
1682015
A study on the hydration products of a non-expansive sulfoaluminate cement
V Kasselouri, P Tsakiridis, C Malami, B Georgali, C Alexandridou
Cement and concrete research 25 (8), 1726-1736, 1995
1581995
Greek “red mud” residue: A study of microwave reductive roasting followed by magnetic separation for a metallic iron recovery process
M Samouhos, M Taxiarchou, PE Tsakiridis, K Potiriadis
Journal of hazardous materials 254, 193-205, 2013
1502013
Aluminium recovery during black dross hydrothermal treatment
PE Tsakiridis, P Oustadakis, S Agatzini-Leonardou
Journal of Environmental Chemical Engineering 1 (1-2), 23-32, 2013
1502013
Comparative evaluation of five plant extracts and juices for nanoiron synthesis and application for hexavalent chromium reduction
C Mystrioti, TD Xanthopoulou, P Tsakiridis, N Papassiopi, A Xenidis
Science of the Total Environment 539, 105-113, 2016
1492016
Simultaneous solvent extraction of cobalt and nickel in the presence of manganese and magnesium from sulfate solutions by Cyanex 301
PE Tsakiridis, SL Agatzini
Hydrometallurgy 72 (3-4), 269-278, 2004
1222004
Hydrometallurgical process for zinc recovery from electric arc furnace dust (EAFD). Part II: Downstream processing and zinc recovery by electrowinning
PE Tsakiridis, P Oustadakis, A Katsiapi, S Agatzini-Leonardou
Journal of hazardous materials 179 (1-3), 8-14, 2010
1152010
Hydrometallurgical process for the separation and recovery of nickel from sulphate heap leach liquor of nickeliferrous laterite ores
S Agatzini-Leonardou, PE Tsakiridis, P Oustadakis, T Karidakis, ...
Minerals Engineering 22 (14), 1181-1192, 2009
1142009
Dry-grinded ultrafine cements hydration. physicochemical and microstructural characterization
F Kontoleontos, P Tsakiridis, A Marinos, N Katsiotis, V Kaloidas, M Katsioti
Materials Research 16, 404-416, 2013
1092013
Utilization of ferronickel slag as additive in Portland cement: a hydration leaching study
NS Katsiotis, PE Tsakiridis, D Velissariou, MS Katsiotis, SM Alhassan, ...
Waste and Biomass Valorization 6, 177-189, 2015
1012015
Magnetically separable TiO2/CoFe2O4/Ag nanocomposites for the photocatalytic reduction of hexavalent chromium pollutant under UV and artificial solar light
I Ibrahim, A Kaltzoglou, C Athanasekou, F Katsaros, E Devlin, AG Kontos, ...
Chemical engineering journal 381, 122730, 2020
962020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20