Παρακολούθηση
Bingyi Liu
Bingyi Liu
PhD student, Department of CS, Wuhan University and City University of Hong Kong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα whu.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cloud-assisted safety message dissemination in VANET–cellular heterogeneous wireless network
B Liu, D Jia, J Wang, K Lu, L Wu
ieee systems journal 11 (1), 128-139, 2015
1232015
A hierarchical architecture for the future internet of vehicles
K Liu, X Xu, M Chen, B Liu, L Wu, VCS Lee
IEEE Communications Magazine 57 (7), 41-47, 2019
542019
A joint control–communication design for reliable vehicle platooning in hybrid traffic
B Liu, D Jia, K Lu, D Ngoduy, J Wang, L Wu
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (10), 9394-9409, 2017
492017
An efficient privacy-preserving mutual authentication scheme for secure V2V communication in vehicular ad hoc network
L Wu, Q Sun, X Wang, J Wang, S Yu, Y Zou, B Liu, Z Zhu
IEEE Access 7, 55050-55063, 2019
402019
Infrastructure-assisted message dissemination for supporting heterogeneous driving patterns
B Liu, D Jia, K Lu, H Chen, R Yang, J Wang, Y Barnard, L Wu
IEEE transactions on intelligent transportation systems 18 (10), 2865-2876, 2017
282017
An energy-balanced cluster head selection method for clustering routing in WSN
L Wu, L Nie, B Liu, J Cui, N Xiong
Journal of Internet Technology 19 (1), 115-125, 2018
132018
An intelligent traffic signal control method in VANET
LB Wu, L Nie, BY Liu, N Wu, YF Zou, LY Ye
Jisuanji Xuebao/Chinese Journal of Computers 39 (6), 1105-1119, 2016
112016
Integrated simulation platform for conventional, connected and automated driving: A design from cyber–physical systems perspective
D Jia, J Sun, A Sharma, Z Zheng, B Liu
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 124, 102984, 2021
82021
Research on selection of safety message broadcast relay in VANET-Cellular
LB Wu, BY Liu, L Nie, J Fan, Y Xie
Chin. J. Comput 40 (4), 1004-1016, 2017
72017
TA-MAC: a traffic-aware TDMA MAC protocol for safety message dissemination in MEC-assisted VANETs
D Deng, W Rao, B Liu, D Jia, Y Sheng, J Wang, S Xiong
2020 29th International Conference on Computer Communications and Networks …, 2020
52020
Message dissemination scheduling for multiple cooperative drivings
D Jia, B Liu, H Chen, J Fan, C Qiao, J Wang, L Wu
2017 IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS …, 2017
52017
Start from scratch: A crowdsourcing-based data fusion approach to support location-aware applications
Y Jiang, B Liu, Z Wang, X Yi
Sensors 19 (20), 4518, 2019
42019
A region-based collaborative management scheme for dynamic clustering in green vanet
B Liu, Z Fang, W Wang, X Shao, W Wei, D Jia, E Wang, S Xiong
IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2022
32022
Cpa-mac: A collision prediction and avoidance mac for safety message dissemination in mec-assisted vanets
B Liu, D Deng, W Rao, E Wang, S Xiong, D Jia, J Wang, C Qiao
IEEE Transactions on Network Science and Engineering 9 (2), 783-794, 2021
22021
Data uplink strategy in mobile cloud service based vehicular ad hoc network
B Liu, L Wu, D Jia, L Nie, L Ye, J Wang
Jisuanji Yanjiu yu Fazhan/Computer Research and Development 53 (4), 811-823, 2016
22016
Tacked link list-An improved linked list for advance resource reservation
LB Wu, J Fan, L Nie, BY Liu
IFIP International Conference on Network and Parallel Computing, 538-541, 2014
22014
A Grid and Vehicle Density Prediction-Based Communication Scheme in Large-scale Urban Environments
B Liu, Y Sheng, X Shao, Y Ji
2021 International Conference on Information and Communication Technologies …, 2021
12021
An efficient message dissemination scheme for cooperative drivings via multi-agent hierarchical attention reinforcement learning
B Liu, W Han, E Wang, X Ma, S Xiong, C Qiao, J Wang
2021 IEEE 41st International Conference on Distributed Computing Systems …, 2021
12021
Smart Sensing for Container Trucks
C Xu, B Zhao, R Yang, B Liu, J Wang, J Wang
2020 6th International Conference on Big Data Computing and Communications …, 2020
12020
A Novel V2V-based Temporary Warning Network for Safety Message Dissemination in Urban Environments
B Liu, W Han, W Jiang, D Jia, E Wang, J Wang, C Qiao
IEEE Internet of Things Journal, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20