Παρακολούθηση
Theodore E. Matikas
Theodore E. Matikas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Acoustic emission behavior of steel fibre reinforced concrete under bending
D Soulioti, NM Barkoula, A Paipetis, TE Matikas, T Shiotani, DG Aggelis
Construction and Building Materials 23 (12), 3532-3536, 2009
3192009
Acoustic emission characterization of the fracture process in fibre reinforced concrete
DG Aggelis, DV Soulioti, N Sapouridis, NM Barkoula, AS Paipetis, ...
Construction and Building Materials 25 (11), 4126-4131, 2011
2832011
Effects of fibre geometry and volume fraction on the flexural behaviour of steel‐fibre reinforced concrete
DV Soulioti, NM Barkoula, A Paipetis, TE Matikas
Strain 47, e535-e541, 2011
2452011
Investigation of different fracture modes in cement-based materials by acoustic emission
DG Aggelis, AC Mpalaskas, TE Matikas
Cement and Concrete Research 48, 1-8, 2013
2252013
Acoustic emission for fatigue damage characterization in metal plates
DG Aggelis, EZ Kordatos, TE Matikas
Mechanics Research Communications 38 (2), 106-110, 2011
2022011
Monitoring mechanical damage in structural materials using complimentary NDE techniques based on thermography and acoustic emission
EZ Kordatos, DG Aggelis, TE Matikas
Composites Part B: Engineering 43 (6), 2676-2686, 2012
1792012
Influence of damage in the acoustic emission parameters
A Carpinteri, G Lacidogna, F Accornero, AC Mpalaskas, TE Matikas, ...
Cement and Concrete composites 44, 9-16, 2013
1662013
Ultrasonic linear and nonlinear behavior of fatigued Ti–6Al–4V
J Frouin, S Sathish, TE Matikas, JK Na
Journal of materials research 14, 1295-1298, 1999
1591999
Acoustic structural health monitoring of composite materials: Damage identification and evaluation in cross ply laminates using acoustic emission and ultrasonics
DG Aggelis, NM Barkoula, TE Matikas, AS Paipetis
Composites Science and Technology 72 (10), 1127-1133, 2012
1572012
Combined use of thermography and ultrasound for the characterization of subsurface cracks in concrete
DG Aggelis, EZ Kordatos, DV Soulioti, TE Matikas
Construction and Building Materials 24 (10), 1888-1897, 2010
1572010
Fracture mode identification in cementitious materials using supervised pattern recognition of acoustic emission features
A Farhidzadeh, AC Mpalaskas, TE Matikas, H Farhidzadeh, DG Aggelis
Construction and building materials 67, 129-138, 2014
1432014
Rapid evaluation of the fatigue limit in composites using infrared lock-in thermography and acoustic emission
EZ Kordatos, KG Dassios, DG Aggelis, TE Matikas
Mechanics Research Communications 54, 14-20, 2013
1282013
Infrared thermographic inspection of murals and characterization of degradation in historic monuments
EZ Kordatos, DA Exarchos, C Stavrakos, A Moropoulou, TE Matikas
Construction and Building Materials 48, 1261-1265, 2013
1142013
Effect of wave distortion on acoustic emission characterization of cementitious materials
DG Aggelis, AC Mpalaskas, D Ntalakas, TE Matikas
Construction and Building Materials 35, 183-190, 2012
1122012
Cyclic loading of a SiC-fiber reinforced ceramic matrix composite reveals damage mechanisms and thermal residual stress state
KG Dassios, DG Aggelis, EZ Kordatos, TE Matikas
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 44, 105-113, 2013
1112013
Effect of plate wave dispersion on the acoustic emission parameters in metals
DG Aggelis, TE Matikas
Computers & structures 98, 17-22, 2012
1092012
Nanocomposite catalysts producing durable, super-black carbon nanotube systems: applications in solar thermal harvesting
NT Panagiotopoulos, EK Diamanti, LE Koutsokeras, M Baikousi, ...
ACS nano 6 (12), 10475-10485, 2012
1062012
Optimization of sonication parameters for homogeneous surfactant-assisted dispersion of multiwalled carbon nanotubes in aqueous solutions
KG Dassios, P Alafogianni, SK Antiohos, C Leptokaridis, NM Barkoula, ...
The Journal of Physical Chemistry C 119 (13), 7506-7516, 2015
982015
NDT approach for characterization of subsurface cracks in concrete
DG Aggelis, EZ Kordatos, M Strantza, DV Soulioti, TE Matikas
Construction and Building Materials 25 (7), 3089-3097, 2011
972011
On the efficiency of UV–vis spectroscopy in assessing the dispersion quality in sonicated aqueous suspensions of carbon nanotubes
P Alafogianni, K Dassios, S Farmaki, SK Antiohos, TE Matikas, ...
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 495, 118-124, 2016
962016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20