Παρακολούθηση
Dimitrios Lymberopoulos
Dimitrios Lymberopoulos
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving EMG based classification of basic hand movements using EMD
C Sapsanis, G Georgoulas, A Tzes, D Lymberopoulos
2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2013
1372013
A new framework architecture for next generation e-health services
MA Fengou, G Mantas, D Lymberopoulos, N Komninos, S Fengos, ...
IEEE journal of biomedical and health informatics 17 (1), 9-18, 2012
742012
A survey on security threats and countermeasures in internet of medical things (IoMT)
M Papaioannou, M Karageorgou, G Mantas, V Sucasas, I Essop, ...
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 33 (6), e4049, 2022
682022
A contextual data mining approach toward assisting the treatment of anxiety disorders
TC Panagiotakopoulos, DP Lyras, M Livaditis, KN Sgarbas, ...
IEEE transactions on information technology in biomedicine 14 (3), 567-581, 2010
642010
Telemedicine technology and applications for home hemodialysis
B Agroyannis, C Fourtounas, G Romagnoli, M Skiadas, C Tsavdaris4, ...
The International journal of artificial organs 22 (10), 679-683, 1999
591999
Medical disease prediction using artificial neural networks
DH Mantzaris, GC Anastassopoulos, DK Lymberopoulos
2008 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 1-6, 2008
582008
Security in smart home environment
G Mantas, D Lymberopoulos, N Komninos
Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Healthcare: Systems …, 2011
542011
Compression assessment based on medical image quality concepts using computer-generated test images
O Kocsis, L Costaridou, G Mandellos, D Lymberopoulos, G Panayiotakis
Computer methods and programs in biomedicine 71 (2), 105-115, 2003
332003
WADA service: an extension of DICOM WADO service
GV Koutelakis, DK Lymberopoulos
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 13 (1), 121-130, 2008
312008
e-SCP-Protocol: An Expansion on SCP-ECG Protocol for Health Telemonitoring—Pilot Implementation
GJ Mandellos, MN Koukias, IS Styliadis, DK Lymberopoulos
International journal of telemedicine and applications 2010, 2010
292010
FPGA implementation of artificial neural networks: an application on medical expert systems
GPK Economou, EP Mariatos, NM Economopoulos, D Lymberopoulos, ...
Proceedings of the Fourth International Conference on Microelectronics for …, 1994
291994
A new perspective in learning pattern generation for teaching neural networks
GPK Economou, D Lymberopoulos, K Spiropoulos, PD Goumas
Neural networks 12 (4-5), 767-775, 1999
201999
Structuring Expertise-Led Medical Protocols for tele-medicine systems
KS Mammas, GJ Mandellos, GPK Economou, DK Lymberopoulos
2001 Conference Proceedings of the 23rd Annual International Conference of …, 2001
172001
Integrity mechanism for eHealth tele-monitoring system in smart home environment
G Mantas, D Lymberopoulos, N Komninos
2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2009
162009
A prototype medical workstation with unified image viewing facilities
D Lymberopoulos, S Kotsopoulos, G Kokkinakis
Journal of Electrical and Electronics Engineering, Australia-IE Aust …, 1992
161992
A new framework for ubiquitous context-aware healthcare applications
G Mantas, D Lymberopoulos, N Komninos
Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Information …, 2010
152010
P2Care: A dynamic peer-to-peer network for collaboration in personalized healthcare service delivery
FG Andriopoulou, K Birkos, D Lymberopoulos
Computers in Industry 69, 45-60, 2015
142015
PKI security in large-scale healthcare networks
G Mantas, D Lymberopoulos, N Komninos
Journal of medical systems 36 (3), 1107-1116, 2012
142012
Group profile management in ubiquitous healthcare environment
MA Fengou, G Mantas, D Lymberopoulos
2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2012
142012
Medical diagnosis and artificial neural networks: a medical expert system applied to pulmonary diseases
GPK Economou, C Spiropoulos, NM Economopoulos, N Charokopos, ...
Proceedings of IEEE Workshop on Neural Networks for Signal Processing, 482-489, 1994
141994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20