Dimitrios Lymberopoulos
Dimitrios Lymberopoulos
¶γνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
ΤίτλοςΠαρατίθεται απόΈτος
Telemedicine technology and applications for home hemodialysis
B Agroyannis, C Fourtounas, G Romagnoli, M Skiadas, C Tsavdaris4, ...
The International journal of artificial organs 22 (10), 679-683, 1999
531999
A new framework architecture for next generation e-health services
MA Fengou, G Mantas, D Lymberopoulos, N Komninos, S Fengos, ...
IEEE journal of biomedical and health informatics 17 (1), 9-18, 2013
472013
Improving EMG based classification of basic hand movements using EMD
C Sapsanis, G Georgoulas, A Tzes, D Lymberopoulos
2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2013
462013
A contextual data mining approach toward assisting the treatment of anxiety disorders
TC Panagiotakopoulos, DP Lyras, M Livaditis, KN Sgarbas, ...
IEEE transactions on information technology in biomedicine 14 (3), 567-581, 2010
432010
Medical disease prediction using artificial neural networks
DH Mantzaris, GC Anastassopoulos, DK Lymberopoulos
2008 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 1-6, 2008
322008
Compression assessment based on medical image quality concepts using computer-generated test images
O Kocsis, L Costaridou, G Mandellos, D Lymberopoulos, G Panayiotakis
Computer methods and programs in biomedicine 71 (2), 105-115, 2003
272003
WADA service: an extension of DICOM WADO service
GV Koutelakis, DK Lymberopoulos
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 13 (1), 121-130, 2009
252009
Security in smart home environment
G Mantas, D Lymberopoulos, N Komninos
Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Healthcare: Systems …, 2011
242011
FPGA implementation of artificial neural networks: an application on medical expert systems
GPK Economou, EP Mariatos, NM Economopoulos, D Lymberopoulos, ...
Proceedings of the Fourth International Conference on Microelectronics for …, 1994
231994
e-SCP-ECG+ protocol: An expansion on SCP-ECG protocol for health telemonitoring—Pilot implementation
GJ Mandellos, MN Koukias, IS Styliadis, DK Lymberopoulos
International journal of telemedicine and applications 2010, 1, 2010
222010
A new perspective in learning pattern generation for teaching neural networks
GPK Economou, D Lymberopoulos, K Spiropoulos, PD Goumas
Neural networks 12 (4-5), 767-775, 1999
161999
A prototype medical workstation with unified image viewing facilities
D Lymberopoulos, S Kotsopoulos, G Kokkinakis
Journal of Electrical and Electronics Engineering, Australia-IE Aust …, 1992
161992
Structuring Expertise-Led Medical Protocols for tele-medicine systems
KS Mammas, GJ Mandellos, GPK Economou, DK Lymberopoulos
2001 Conference Proceedings of the 23rd Annual International Conference of …, 2001
122001
ELPIDA: a general architecture for medical imaging systems supporting telemedicine applications
DC Lymberopoulos, KV Spiropoulos, GC Anastassopoulos, ...
Journal of Electronic Imaging 4 (1), 84-98, 1995
121995
Group profile management in ubiquitous healthcare environment
MA Fengou, G Mantas, D Lymberopoulos
2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2012
112012
Monitoring of patients suffering from special phobias exploiting context and profile information
TC Panagiotakopoulos, DK Lymberopoulos, GM Manwlessos
2008 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 1-6, 2008
112008
Medical diagnosis and artificial neural networks: a medical expert system applied to pulmonary diseases
GPK Economou, C Spiropoulos, NM Economopoulos, N Charokopos, ...
Proceedings of IEEE Workshop on Neural Networks for Signal Processing, 482-489, 1994
111994
Unified medical data management on medical workstation
G Anastassopoulos, D Lymberopoulos, S Kotsopoulos, G Kokkinakis
MEDICON 92, 5-10, 1992
111992
Integrity mechanism for ehealth tele-monitoring system in smart home environment
G Mantas, D Lymberopoulos, N Komninos
2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2009
102009
A novel tele-medicine system
GPK Economou, E Karavatselou, C Chassomeris, D Lymberopoulos
On-line Symposium for Electronic Engineers, 2001
102001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20