Παρακολούθηση
Susanna B. Blackwell
Susanna B. Blackwell
Senior Scientist, Greeneridge Sciences, Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα greeneridge.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Migratory movements, depth preferences, and thermal biology of Atlantic bluefin tuna
BA Block, H Dewar, SB Blackwell, TD Williams, ED Prince, CJ Farwell, ...
Science 293 (5533), 1310-1314, 2001
9222001
Foraging ecology of northern elephant seals
BJ Le Boeuf, DE Crocker, DP Costa, SB Blackwell, PM Webb, DS Houser
Ecological monographs 70 (3), 353-382, 2000
5242000
Validation of geolocation estimates based on light level and sea surface temperature from electronic tags
SLH Teo, A Boustany, S Blackwell, A Walli, KC Weng, BA Block
Marine Ecology Progress Series 283, 81-98, 2004
3242004
Effects of buoyancy on the diving behavior of northern elephant seals
PM Webb, DE Crocker, SB Blackwell, DP Costa, BJL Boeuf
Journal of Experimental Biology 201 (16), 2349-2358, 1998
1921998
In situ cardiac performance of Pacific bluefin tuna hearts in response to acute temperature change
JM Blank, JM Morrissette, AM Landeira-Fernandez, SB Blackwell, ...
Journal of Experimental Biology 207 (5), 881-890, 2004
1752004
Tolerance by ringed seals (Phoca hispida) to impact pipe-driving and construction sounds at an oil production island
SB Blackwell, JW Lawson, MT Williams
The Journal of the Acoustical Society of America 115 (5), 2346-2357, 2004
1522004
Diving behavior of juvenile northern elephant seals
BJL Boeuf, PA Morris, SB Blackwell, DE Crocker, DP Costa
Canadian Journal of Zoology 74 (9), 1632-1644, 1996
1461996
Depth and muscle temperature of Pacific bluefin tuna examined with acoustic and pop-up satellite archival tags
DJ Marcinek, SB Blackwell, H Dewar, EV Freund, C Farwell, D Dau, ...
Marine Biology 138, 869-885, 2001
1422001
Sex differences in diving and foraging behaviour of northern elephant seals
BJ Le Boeuf, DE Crocker, SB Blackwell, PA Morris, PH Thorson
Symp Zool Soc Lond 66, 149-178, 1993
1341993
Effects of airgun sounds on bowhead whale calling rates: evidence for two behavioral thresholds
SB Blackwell, CS Nations, TL McDonald, AM Thode, D Mathias, KH Kim, ...
PloS one 10 (6), e0125720, 2015
1282015
Effects of airgun sounds on bowhead whale calling rates in the Alaskan Beaufort Sea
SB Blackwell, CS Nations, TL McDonald, CR Greene Jr, AM Thode, ...
Marine Mammal Science 29 (4), E342-E365, 2013
1172013
Onboard acoustic recording from diving northern elephant seals
S Fletcher, BJ Le Boeuf, DP Costa, PL Tyack, SB Blackwell
The Journal of the Acoustical Society of America 100 (4), 2531-2539, 1996
1151996
Diving behaviour and foraging location of female southern elephant seals from Patagonia
C Campagna, BJL Boeuf, SB Blackwell, DE Crocker, F Quintana
Journal of Zoology 236 (1), 55-71, 1995
1021995
Bowhead whale (Balaena mysticetus) migration and calling behaviour in the Alaskan Beaufort Sea, Autumn 2001-04: An acoustic localization study
SB Blackwell, WJ Richardson, CR Greene Jr, B Streever
Arctic, 255-270, 2007
832007
Automated detection and localization of bowhead whale sounds in the presence of seismic airgun surveys
AM Thode, KH Kim, SB Blackwell, CR Greene, CS Nations, TL McDonald, ...
The Journal of the Acoustical Society of America 131 (5), 3726-3747, 2012
822012
Developmental aspects of sleep apnoea in northern elephant seals, Mirounga angustirostris
SB Blackwell, BJL Boeuf
Journal of Zoology 231 (3), 437-447, 1993
811993
Paradoxical escape responses by narwhals (Monodon monoceros)
TM Williams, SB Blackwell, B Richter, MHS Sinding, MP Heide-Jørgensen
Science 358 (6368), 1328-1331, 2017
782017
Quantifying seismic survey reverberation off the Alaskan North Slope
M Guerra, AM Thode, SB Blackwell, A Michael Macrander
The Journal of the Acoustical Society of America 130 (5), 3046-3058, 2011
752011
The effect of a low-frequency sound source (acoustic thermometry of the ocean climate) on the diving behavior of juvenile northern elephant seals, Mirounga angustirostris
DP Costa, DE Crocker, J Gedamke, PM Webb, DS Houser, SB Blackwell, ...
The Journal of the Acoustical Society of America 113 (2), 1155-1165, 2003
752003
Acoustic measurements in Cook Inlet, Alaska, during august 2001
SB Blackwell, CR Greene
Greeneridge Sciences, Incorporated, 2002
742002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20