Παρακολούθηση
Carrick Detweiler
Carrick Detweiler
Computer Science and Engineering, University of Nebraska-Lincoln
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.unl.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experiments with underwater robot localization and tracking
P Corke, C Detweiler, M Dunbabin, M Hamilton, D Rus, I Vasilescu
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
1992007
Autonomous aerial water sampling
JP Ore, S Elbaum, A Burgin, C Detweiler
Journal of Field Robotics 32 (8), 1095-1113, 2015
1702015
On crop height estimation with UAVs
D Anthony, S Elbaum, A Lorenz, C Detweiler
2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2014
1632014
AquaOptical: A lightweight device for high-rate long-range underwater point-to-point communication
M Doniec, I Vasilescu, M Chitre, C Detweiler, M Hoffmann-Kuhnt, D Rus
OCEANS 2009, 1-6, 2009
1532009
Resonant wireless power transfer to ground sensors from a UAV
B Griffin, C Detweiler
2012 IEEE international conference on robotics and automation, 2660-2665, 2012
1462012
Aquanodes: an underwater sensor network
I Vasilescu, C Detweiler, D Rus
Proceedings of the 2nd Workshop on Underwater Networks, 85-88, 2007
1152007
Using optical communication for remote underwater robot operation
M Doniec, C Detweiler, I Vasilescu, D Rus
2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2010
902010
Intercomparison of small unmanned aircraft system (sUAS) measurements for atmospheric science during the LAPSE-RATE campaign
L Barbieri, ST Kral, SCC Bailey, AE Frazier, JD Jacob, J Reuder, D Brus, ...
Sensors 19 (9), 2179, 2019
882019
AMOUR V: A hovering energy efficient underwater robot capable of dynamic payloads
I Vasilescu, C Detweiler, M Doniec, D Gurdan, S Sosnowski, J Stumpf, ...
The International Journal of Robotics Research 29 (5), 547-570, 2010
832010
Charge selection algorithms for maximizing sensor network life with UAV-based limited wireless recharging
J Johnson, E Basha, C Detweiler
2013 IEEE eighth international conference on intelligent sensors, sensor …, 2013
562013
Autonomous depth adjustment for underwater sensor networks: Design and applications
C Detweiler, M Doniec, I Vasilescu, D Rus
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 17 (1), 16-24, 2011
562011
Color-accurate underwater imaging using perceptual adaptive illumination
I Vasilescu, C Detweiler, D Rus
Autonomous Robots 31, 285-296, 2011
542011
Self-assembling mobile linkages
C Detweiler, M Vona, Y Yoon, S Yun, D Rus
IEEE robotics & automation magazine 14 (4), 45-55, 2007
512007
Smokey comes of age: unmanned aerial systems for fire management
D Twidwell, CR Allen, C Detweiler, J Higgins, C Laney, S Elbaum
Frontiers in Ecology and the Environment 14 (6), 333-339, 2016
502016
Multi-modal communications in underwater sensor networks using depth adjustment
M O'Rourke, E Basha, C Detweiler
Proceedings of the Seventh ACM International Conference on Underwater …, 2012
502012
Expected shortest paths for landmark-based robot navigation
AJ Briggs, C Detweiler, D Scharstein, A Vandenberg-Rodes
The International Journal of Robotics Research 23 (7-8), 717-728, 2004
462004
Characterising the spatial and temporal activities of free-ranging cows from GPS data
DM Anderson, C Winters, RE Estell, EL Fredrickson, M Doniec, ...
The Rangeland Journal 34 (2), 149-161, 2012
442012
Data‐driven identification of group dynamics for motion prediction and control
M Schwager, C Detweiler, I Vasilescu, DM Anderson, D Rus
Journal of Field Robotics 25 (6‐7), 305-324, 2008
442008
Shady: Robust truss climbing with mechanical compliances
M Vona, C Detweiler, D Rus
Experimental Robotics: The 10th International Symposium on Experimental …, 2008
422008
Automatic live fingerlings counting using computer vision
PLF Albuquerque, V Garcia, ASO Junior, T Lewandowski, C Detweiler, ...
Computers and Electronics in Agriculture 167, 105015, 2019
412019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20