Παρακολούθηση
Andrei Popescu-Belis
Andrei Popescu-Belis
Professor at HEIG-VD (HES-SO) - Senior Scientist at EPFL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα heig-vd.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards an ISO standard for dialogue act annotation
H Bunt, J Alexandersson, J Carletta, JW Choe, AC Fang, K Lee, ...
Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10), 2010
2422010
ISO 246170-2: A semantically-based standard for dialogue annotation
HC Bunt, J Alexandersson, J Choe, C Alex, K Hasida, VV Petukhova, ...
Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and …, 2012
1822012
Principles of context-based machine translation evaluation
E Hovy, M King, A Popescu-Belis
Machine Translation 17, 43-75, 2002
1302002
Multilingual hierarchical attention networks for document classification
N Pappas, A Popescu-Belis
Proceedings of the IJCNLP 2017, 1015-1025, 2017
1142017
Sentiment analysis of user comments for one-class collaborative filtering over ted talks
N Pappas, A Popescu-Belis
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
1132013
Keyword extraction and clustering for document recommendation in conversations
M Habibi, A Popescu-Belis
IEEE/ACM Transactions on audio, speech, and language processing 23 (4), 746-759, 2015
1102015
Computing text semantic relatedness using the contents and links of a hypertext encyclopedia
M Yazdani, A Popescu-Belis
Artificial Intelligence 194, 176-202, 2013
902013
Using sense-labeled discourse connectives for statistical machine translation
T Meyer, A Popescu-Belis
EACL 2012: Proceedings of the Joint Workshop on Exploiting Synergies between …, 2012
892012
Multimodal signal processing: human interactions in meetings
S Renals, H Bourlard, J Carletta, A Popescu-Belis
Cambridge University Press, 2012
72*2012
Dialogue acts: One or more dimensions
A Popescu-Belis
ISSCO WorkingPaper 62, 1-46, 2005
672005
FEMTI: creating and using a framework for MT evaluation
M King, A Popescu-Belis, E Hovy
Proceedings of Machine Translation Summit IX: Papers, 2003
662003
Explaining the Stars: Weighted Multiple-Instance Learning for Aspect-Based Sentiment Analysis
N Pappas, A Popescu-Belis
Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods In Natural Language …, 2014
612014
Multi-level dialogue act tags
A Clark, A Popescu-Belis
Proceedings of SIGDIAL 2004 (5th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue …, 2004
612004
Validation of an automatic metric for the accuracy of pronoun translation (APT)
LM Werlen, A Popescu-Belis
Proceedings of the Third Workshop on Discourse in Machine Translation, 17-25, 2017
532017
Machine Translation of Labeled Discourse Connectives
T Meyer, A Popescu-Belis, N Hajlaoui, A Gesmundo
Proc. of the 10th AMTA Conference, San Diego, CA, 2012
532012
How comparable are parallel corpora? Measuring the distribution of general vocabulary and connectives
B Cartoni, S Zufferey, T Meyer, A Popescu-Belis
BUCC'11: Proceedings of the 4th Workshop on Building and Using Comparable …, 2011
522011
Explicit document modeling through weighted multiple-instance learning
N Pappas, A Popescu-Belis
Journal of Artificial Intelligence Research 58, 591-626, 2017
512017
Findings of the 2016 WMT shared task on cross-lingual pronoun prediction
L Guillou, C Hardmeier, P Nakov, S Stymne, J Tiedemann, Y Versley, ...
arXiv preprint arXiv:1911.12091, 2019
502019
English-French verb phrase alignment in Europarl for tense translation modeling
S Loaiciga Sanchez, T Meyer, A Popescu-Belis
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
492014
Multilingual annotation and disambiguation of discourse connectives for machine translation
T Meyer, A Popescu-Belis, S Zufferey, B Cartoni
Proceedings of the SIGDIAL 2011 Conference, 194-203, 2011
482011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20